Tvingas att frysa 1,5 timmar

Tvingas att frysa 1,5 timmar I går tvingades jag att ligga och frysa 1,5 tim på grund av att min balkongdörr stod öppen för att vädra men det blev för kallt efter ett tag och då larmade jag hemtjänsten för att komma och stänga dörren dåjag själv inte kan göra det och...

läs mer

Sverige det märkliga landet

Sverige det märkliga landet I sverige har vi en social serviceinsats som heter hemtjänst so omfattar alla medborgare med en funktionsnedsättning men när man pacerar 65 års gränsen så heter samma insats äldreomsorg detta gör attt man får den uppfattningen att det är...

läs mer

Förstörd hälsa

Socialförvaltningen i Upplands-Bro kommun har kraftigt försämratmin hälsa på grund av att under 10 års tid utsatt mi för förnedrande,grym och omänsklig behandling samtpsykisk tortyr Man har även isolerat mig under denna tid från att kunna leva ett fungerande socialt...

läs mer

Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig

Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig I dag så tvingas jag att få hhelt olika personer vid besöken av hemtjänsten vilket är helt oacceptabelt och som strider mot funktionsrättskonventionen och socialtjänstlagen där vårt självbestämmande har en mycket stark...

läs mer

Insändare

LSS-Boende i Helsingborg 14 min · Tänk att jag måste sluta som ett offer för de vidrigaste lögner och förtal, som brukas som vapen i den bubblande häxbrygden av vänskapskorrumption som innesluter snart sagt samtliga med det minsta inflytande här i Helsingborg....

läs mer

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig Hemtjänsten i Upplands-Bro kommun har mycket stora brister i sitt utförande till hemtjänstagarna Framförallt så är språkkunskaperna i svenska mycket undermåliga personalen förstår inte svenska eller kan utrycka sigg på...

läs mer

Äntligen är kampen över

Äntligen är kampen över Äntligen så får jag nu flytta in i egen lägenhet och bo självständigt med stöd av hemtjänsten och jag och min FD kan gå skilda vägar som vi redan för 9 år sedan hade tänkt att göra på grund av mina omfattande hjälpbehov som jag har som både...

läs mer

En hemtjänstberoendes dag

En hemtjänstberoendes dag Här nedan så får vi ta del av en hemtjänstberoendes dag och det är mycket värdefull berättelse omhur det är att vara helt beroende av en fungerande hemtjänst på våra egna vilkor Vi även du somläser det här berätta om hur hemtjänste fungerar...

läs mer

Barnkonventionen ur ett funktionshinderperspektiv

Barnkonventionen ur ett funktionshinderperspektiv Nu när konventionen är lag sågäller det för er att vara ordentligt pålästa omdetsom står i konventionen och dom allmäna kommentarerna tillkonventionen Artikel 23 1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk...

läs mer

Återta ditt människovärde

Återta ditt människovärde Sitter du i husarest på grund av din funktionsnedsättning och inte självständigt kan lämna den så är detta ett fall av olaga frihetsberövande och skall polisanmälas Men det är enbart den tjänstemanen som har skrivit ut beslutet du kan anmäla...

läs mer

Anna Barsk Holmbom

Anna Barsk Holmbom ABH Utbildning och rådgivning Komenterar utredningen om yrket personlig assistans Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att göra en översyn av yrket personlig assistent. Den 10 september 2018 utsågs...

läs mer

En personlig syn på hemtjänsten

En personlig syn på hemtjänsten Hemtjänst får vare sig utbildning eller tid för att kunna göra ett bra jobb. Och jag har blivit väldigt traumatiserad av att det alltid är tidsbrist och räkna med magi och en hel ström av olika personer som inte kan något, inte förstår...

läs mer

Tack för 2019 så syns vi 2020

Nu tackar jag för det gångna året med den här låten och hoppas på att vi blir en lika stark medborgarättsrörelse som fanns när den här låtenskrevs Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter Både sverige och EU har båda...

läs mer

Lagtrotset tillåts breda ut sig

Lagtrotset tillåts breda ut sig Kommunerna tillåts att trotsa lagen och inte se till att fattade beslut om insatser för funktionsnedsatta verkställs inom rätt tid Kommunerna slipper undan med sanktioner då IVO gärna väntar längre än vad lagen föreskriver och dom som...

läs mer

Det gryma landet sverige

Det gryma landet sverige Två helt olika beslut på exakt samma underlag Två helt olika bedömningar görs av två olika biståndsbedömare på exakt samma underlag för att kunna fatta beslut på hur stora hjälpinsatser man skall få på grund av funktionsnedsättningen Den ena...

läs mer

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Nu är det bara några dagar kvar till julafton Julen skall vara den stora gemenskapshelgen där man får träffa nära och kära och känna glädje men för väldigtmånga personer med olika funktionsnedsättningar så kan denna högtid bli tvärt om det kan bli som så att man i...

läs mer

Allmän kommentar artikel 19 svensk

Allmän kommentar artikel 19 svensk Artikel 19 har en mycket central roll i hela funktionsrättskonventionen(CRPD och är därför mycket viktig att känna till för att kunna användas vid ansökning om hjälpinsatser på grund av funktionsnedsättning Så ta er tid att verkligen...

läs mer

Kommunerna har inget stöd i lag

Kommunerna har inget stöd i lag Våra kommuner har inget stöd i någon lag eller konvention för att kunna begränsa våra liv och försätta oss i husarest och ta ifrån oss våra medborgliga och mänskliga rättigheter Trots att man saknar stöd i lagarna så hamnar vi i social...

läs mer

Postnord minskar tillgängligheten i samhället

Postnord minskar tillgängligheten i samhället Postnord vill inte dela utposten på adresatens adress utan man vill koncentrera all utdelning till en centralt belägen plats där alla skall hämta sin post Att inte dela utposten hos adresaten gör att funktionsnedsatta...

läs mer

Så räddar vi och utökar den ppersonliga assistansen

Så räddar vi och utökar den ppersonliga assistansen Om vi ser till att funktionsrättskonventionen blir införlivad i vår svenska författning så räddar vi och utökar vi den personliga assistansen så att den omfattar alla oavsett ålder eller diagnos I dagsläget så måste...

läs mer

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag Det här är bakg runden till aktionen Aktionen Gör konventionen till lag Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och...

läs mer

Aktionen Gör konventionen till lag

Aktionen Gör konventionen till lag Snart blir barnkonventionen svensk lag. Nu är det dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan....

läs mer

Riksdagspartierna vägrar oss ett fungerandeliv

Riksdagspartierna vägrar oss ett fungerandeliv 30 mars 2007 undertecknade sverige konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) och efter riksdagsbehandling så gäller den i sverige från och med 2009-01-14 men det är en sanning med...

läs mer

Inte lösas på annat sätt

Inte lösas på annat sätt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Rätten till insatser 7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1--9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring...

läs mer

Sveriges officiella språk är svenska

Sveriges officiella språk är svenska 2017 kom allmäna kommentarer till artikel 19 i CRPD i engelspråkig version och i dag har vi 2019 men ffortfarande så saknas en version på landets officiella språk som är svenska ochalla dokument skall finnas på landets eget språk...

läs mer

Gästskribenter sökes till vår hemsida

Gästskribenter sökes till vår hemsida Vi du som funktionsnedsatt med hjälpbehov berätta om hur du blir behandlad av myndighetsverige för andra så har du här möjligheten att göra det den sprids till media och riksdag och regeringen Du får givetvis skriva under signatur...

läs mer

Utan Personligt Ansvar ( U P A ) för våra politiker och tjänstemän på samtliga nivåer så kommer funktionsnedsatta aldrig att få vara fullt delaktiga i samhälet på jämlika villkor som övrig befolkni

Utan Personligt Ansvar ( U P A ) för våra politiker och tjänstemän på samtliga nivåer så kommer funktionsnedsatta aldrig att få vara fullt delaktiga i samhälet på jämlika villkor som övrig befolkni Staten omfattar i det här samanhanget regeringen,riksdagen,regioner...

läs mer

Anhöriga straffas och tvingas ge upp sina egnaliv

Anhöriga straffas och tvingas ge upp sina egnaliv Anhöriga till funktionsnedsatta med stora hjälpbehov straffa och tvingas att ge upp sina egna liv och eventuella egna intressen av kommunala biståndsbedömare som i sin iver att bevillja så lite insatser det bara går...

läs mer

Sanningens minut i Upplands-Bro kommun

Sanningens minut i Upplands-Bro kommun Nu på onsdag den 29 maj 2019 så skall kommunfullmäktige behandla ett medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta kommuninvånare och helt avgörande är hur kommunfullmäktige kommer att besluta kommer man...

läs mer

Jag är djup oroad över ointresset för att konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) skall skrivas in i vår författning

Jag är djup oroad över ointresset för att konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) skall skrivas in i vår författning Det finns et mycketmärkligt ointresse från funktionsnedsatta personer för våra mänskliga rättigheter i enlighet med...

läs mer

Nu har vi väntat i 534veckor på att få våra mänskliga rättigheter och hur många till skall behöva mista livet för att sverige inte lever upp till vad man har förbundit sig att göra

Nu har vi väntat i 534veckor på att få våra mänskliga rättigheter och hur många till skall behöva mista livet för att sverige inte lever upp till vad man har förbundit sig att göra Sverige vill påskina att sverige är en garant för våra mänskliga rättigheter men...

läs mer

Vem i hela världen kan man lita på?

Vem i hela världen kan man lita på? Det finns en sång somn heter vem kan man lita på och dessa ord är verkligen ord man måste ställa sig i dagens samhälle när man har funktionsnedsättningar som gör en helt beroende av andra medmäniskor Som det är i dagens samhälle så...

läs mer

Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt

Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt I både socialtjänstlagen(SoL) och LSS lagen finns det en skrivelse som lyder så här Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt så har man rätt till vad lagen föreskriver Socialförvaltningarna använder sig av både...

läs mer

Alla hjärtansdag

I dag är det alla hjärtans dag och det firar vi med att uppmärsamma all anhöriga som till oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov tvingas att ge upp sina egna liv tack vare att man inte ger oss vår rätt till assistans som man har förbundit sig att göra när sverige...

läs mer

När lögnen blir sanning i förvaltningsdomstolarna

När lögnen blir sanning i förvaltningsdomstolarna I många fall som berör personer med funktionsnedsättningar så får lögnen en helt annan betydelse den upphöjs till sanning av förvaltningsdomstolarna til nackdel för den personen det berör som får sitt liv förstört av...

läs mer

Förintelsen Av Karl Grunewald

Förintelsen Av Karl Grunewald 1 Av Karl Grunewald Förintelsen började med de funktionshindrade barnen. Sedan 1999 är den 27 januari en minnesdag för den dag då Auschwitz öppnades. HandikappHistoriska Föreningen erbjöds att deltaga med ett anförande i Stockholm om hur...

läs mer

Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol Våra jurister inom rättsväsende anse nämligen attman kan inte ta några som helst hänsyn till dom internationella överänskomelserna som sverige har förbundit sig att efterleva i och med att man har skrivit under och...

läs mer

Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi ha politikerna till? Vad skall vi igentligen ha våra folkvalda politiker till dom har sett till att dominte får lägga sig i ur våra tjänstemän behandlar landets invånare utan det är enbart en gruppp tjänstemän som har makten över hur våra liv skall se ut...

läs mer

2018 är nu slut och 2019 kommer

2018 är nu slut och 2019 kommer Nu sjunger 2018 på sista versen och vi kan konstatera att 2018 var ett år då funktionsnedsatta personer fick det ännu sämre tack vare att våra motståndare blev ännu starkare i sittpåverkansarbete för att vi inte skall få leva ett...

läs mer

Julhälsning

I dag ger vi alla som har fattat beslut som förhindrar funktionsnedsatta personer från att kunna fåträffa nära och kära för att få fira en riktig god JUL med gemenskap Ni beslutsfattare får ett stort fång taggiga törnen och hoppas attt ni verkligen skäms över hur ni...

läs mer

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år Nu närmar sig julen med stormsteg och det skall vara en glad högtid bland nära och kära men hur många kommer inte att tvingas fira julen i insamhet och förnedring med psykisk tortyr på grund av att man råkar ha en eller flera...

läs mer

Jag skäms för mycket för att berätta

Jag skäms för mycket för att berätta Jag skäms för mycket för att berätta om hur mitt liv fungerar när jag inte få den nödvändiga hjälpen jag har behov av för attt jag skall kunna leva ett fungerande liv trots min funktionsnedsättning Dessa ord får jag höra allt för...

läs mer

Kommunens yttersta ansvar

Kommunens yttersta ansvar kap. Kommunens ansvar 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra...

läs mer

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt Viktigt att veta Det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om oolika insatser som kan anmälas för tjänstefel inte den som utför en viss handling direkt mot den som får den praktiska hjälpen av det så kallade...

läs mer

Linda Åkessom Jag gråter

Jag gråterInte mycket till funktionshinderpolitik i årets val – endast några ord om den personliga assistansen kom upp i debatten, tack vare att tv4 bjöd in en brukare som tog upp frågan.     Desto större plats fick invandringspolitiken. vilket naturligtvis är...

läs mer

Land skall med lag byggas

Land skall med lag byggas Iett demokratiskt land så stiftar man lagar som skall vara rättesnöret för att landet skall fungera på ett bra sätt för medborgarna och så att medborgarna vet vad dom skall förhålla sig till för att samhället skall fungera enligt stiftade...

läs mer

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN EU granskar både ett lands lagar och dess myndigheters agerande. En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett...

läs mer

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige Man blir som äldre funktionsnedsatt: Lätt övermedicinerad man glömmer bort att äldre inte tar upp läkemedel på sama sätt som yngre utan man  lagrar det i kroppen  i stället för att  förbruka det i rätt takt vilket...

läs mer

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Nya lortsverige breder ut sig allt mera Sverige håller på att bli ett riktigt lortland för funktionsnedsatta med hjälpbehov kommunerna drar ner på både städning och personlig hygien för personer som har insattsen hemtjänst eller bor i särskillda boenden Kommunerna...

läs mer

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

1980 fick vi en ny socialtjänstlag I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning Omsorger om människor med funktionshinder 21...

läs mer

Du har ett pris på ditt liv

Du har ett pris på ditt liv Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap Priset på ditt liv bestäms...

läs mer

Skadestånds lagen

Skadestånds lagenSKADESTÅND I skadeståndslagen (1972:207) trädde tidigare i år en ny bestämmelse i kraft som innebär att det allmänna kan ådra sig skadeståndsskyldighet för överträdelser av rättigheter enligt Europakonventionen. 3 kap. 4 § skadeståndslagen ”/Träder i...

läs mer

Akuten i stället för personlig assistans

Akuten i stället för personlig assistans 54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör...

läs mer

Val med förhinder

Val med förhinder Hur skall man kunna engagera sig politiskt när våra kommunala biståndsbedömmare låser in oss i våra bostäder enbart på grund av att vi har funktionsnedsättning som gör att vi måste få hjälp för attt kunna lämna våra bostäder Att engagera sig i...

läs mer

Makt korrumperar alltid.

Makt korrumperar alltid. Makt korrumperar alltid. Det vet vi sedan urminnes tider. Särskilt den makt som inte utsätts för granskning. Och särskilt den makt som inte kan avsättas och inte är tidsbegränsad. Makt övergår så ofta och så lätt från att vara ett ansvar till...

läs mer

Lathund förFUNKTIONSHINDERSOMSORG

LATHUND FUNKTIONSHINDERSOMSORG INLEDNING 1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige...

läs mer

Varför räddar man liv?

Varför räddar man liv? Man funderar onekligen över varför  sjukvården lägger ner så stora resurser för attt rädda livet på personer som råkar ut för olyckor,sjukdommar eller föds för tidigt när man ifrån det övriga samhället gör allt man kan för att dessa människor...

läs mer

Hemtjänst i assistansliknande form

Läs Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 5680-10 som handlar om hemtjänst i assistansliknande form. Kammarrätten skrev: ”Vad gäller övriga behov som X X har finner kammarrätten mot bakgrund av vad som framkommit i målet att X X för att uppnå en skälig levnadsnivå är...

läs mer

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB PRO riks har en egen sida på FB men den är låst så att medlemmar inte kan skriva egna inlägg om viktiga frågor som berör skribenten och alla andra medlemmar Man stoppar på detta sättet alla möjligheter till en levande...

läs mer

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten Intressant dag. Dagbok igen nudå. Hade 8 timmar idag. Som beslutet säger. Koncentrerade mig på att ta tid. Lyckades inte hela dagen. Dagen började 8.15. kissnödig som attans. Tyvärr ringde telefonen till arbetare. Samtalet tog...

läs mer

När omsorg blir förtryck

När omsorg blir förtryck Människor med funktionsnedsättning ska självklart få den hjälp och stöttning de behöver för att klara sig i livet. Men omsorgen och hänsynen kan också bli för mycket - gå för långt och förvandlas till förtryck istället. I tidningen...

läs mer

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv? Man kan som funktIONSNEDSATTmed behocvav praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i vardagen verkligen ställa sig den frågan. Det är bara att se hur vi blir behandlade av våra makthavare som hela tiden...

läs mer

Jag dör hellre än tar emot hjälp via hemtjänsten

Jag dör hellre än tar emot hjälp via hemtjänsten Jag dör hellre än  tvingas att ta emot hjälp via hemtjänsten säger allt flera funktionsnedsatta med hjälpbehov och det visar på vilket dåligt ryckte hemtjänsten har trots alla rapporter från kommunerna över hur bra...

läs mer

2018 det stora valåret

2018 det stora valåret Nu är det 2018 och i år så skall vi alla vara med och påverka om vilket samhälle vi alla vill ha vi har val till 3 olika instanser som alla har mycket stor inverkan på våra möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap som...

läs mer

Tack för det gångna året

Tack för det gångna året Nu är det bara några timmar av år 2017 kvar  och det gångna året har som vanligt bestått av en stor kamp mot bångstyriga  socialbyråkrater och ovilliga politiker som alla gör allt domkan för att jag och alla andra med stora hjälpbehov inte...

läs mer
God Jul på er alla läsare

God Jul på er alla läsare

Nu är det snart jul så då kikar jag Mats och Linda-Marie från FamilyofLapland in och önskar er alla en underbar jul. Kampen för allas välbefinnande fortsätter vi stödja även 2018 så kämpa på nu.

läs mer

Jurister förstör våra liv

Jurister förstör våra liv Om man som lekman läser våra lagtexter så skulle vi funktionssnedsatta med olika hjälpbehov verkligen få leva ett självbestämt liv precis som den övriga befolkningen har ätt till Våra lagar såsom Sveriges grundlag, lagen omstöd och service åt...

läs mer

Individuella behoven skall tillgodoses säger lagen

Individuella behoven  skall  tillgodoses säger lagen Våra lagar som styr våra liv som funktionsnedsatta med olika hjälpbehov säger samtliga att alla beslut skall utgå från den enskildes specifika behov så att denne kan  leva som andra utan en funktionsnedsättning i...

läs mer

Inlägg med bakgrundsfärger

Inlägg med bakgrundsfärger Det blir allt vanliggare på näte med bakgrundsfärger på inläggen  men har ni inte tänkt på att alla dessa bakgrundsfärger gör att ni får mindre antal personer som läser era inlägg Bakgrundsfärg på inläggen gör attt många synsvaga inte kan...

läs mer

Sveriges kommuner underlättar för brottsligheten

Sveriges kommuner underlättar för brottsligheten Sveriges kommuner och då framförallt landets socialförvaltningar för nämligen en mycket konstig politik som helt går ut på att genomströmningen hos hjälpptagarna skall vara så stor som möjlig så att parterna inte lär...

läs mer

Om behov inte kan tillgodoses på annat sätt

  Om behov inte kan tillgodoses på annat sätt   Lagen säger att man har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen man kan ha behov av på grund av sin funktionsnedsätttning om den inte kan lösas på annat sätt än genom socialförvaltningens område så har man rätt till...

läs mer

Arbetslösheten ökar snabbt

Arbetslösheten ökar snabbt Nu när försäkringskassan kommer med nya tolkningar av Lss och säger att omkring 6 000 kommer att bli av med sin personliga assistans så kommer då samtidigt minst 18 000 tusen personliga assistenter lågt räknat bli arbetslösa och kommer...

läs mer
Pesonliga assistansen är stendöd

Pesonliga assistansen är stendöd

Efter försäkringskassan nya tolkningar så  är den personliga assistansen i dess nuvarande form helt stendöd eftersom ingen kan jobbba med den då man bara får betalt för vissa minuter av arbetsdagen   Att personlig assistans är en mänsklig rättighet är inget som...

läs mer

Vår rätt till självbestämande ett hot

Vår rätt till självbestämande ett hot   Funktionsnedsattas självklara rätt till et fullt fungerande liv i full samhälsgemenskap med eget självbestämmande  utgör ett mycket stort hot mot vårav byråkrater och vissa politiker som anser  att det bara är dom som skall...

läs mer

Regeringen måsteomedelbart ändra sin politik

  Regeringen måsteomedelbart ändra sin politik 1. Stoppa de av HFD och försäkringskassan hårdare bedömningarna när det gäller rätten till Assistent till dess LSS Utredningen är klar och färdigbehandlad 2, Höj takhyran i Bostadstillägget till 7500 kr/månaden . och...

läs mer

Sveriges regering och riksdag

  Till regeringen ! Regeringens Funktionshinderpolitik är ju funkofob Nu larmar FK om att Assistenten är hotad . Trots att Sveriges ekonomi är god så låter ni det ske och tillsammans med förslaget om försämningar i vårdbbidraget och handikappersättningen och att ni...

läs mer

Likhet inför lagen

Kommittén för rättigheter för personer med funktions­nedsättning Om instutionsboende enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) Segregering av personer med funktions­nedsättning på institutioner fortsätter att vara ett...

läs mer

LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter

LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter   Lagen om stöd och service åt VISSA funktionsnedsatta(LSS) står helt i strid gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD) CRPD står helt över vår nationella lagstiftning vilket...

läs mer

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla   Så här skriver myndigheten för delaktighet   FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med...

läs mer

Efter behag

  Efter behag Djur i bur behandlar man efter eget gottfinnande men förhoppningsvis på ett för djuren respektabelt sätt man ger dom mat och vatten samt håller rent och snyggt i buren och gör man inte det så kan man dömmas i domstol och bli fråntagen sina djur Men när...

läs mer

Sveriges mest smittsamma och farligaste personer

Sveriges mest smittsamma och farligaste personer   Personer över 65 år med funktionsnedsättning somgör att man har stora hjälpbehov måste vara sveriges mest smittsamma och farligaste personer eftersom hela myndighetssverige gör allt dom kan för att isolera dessa...

läs mer

Vi har fått det för bra

Vi har fått det för bra Vi med funktionsnedsättningar som gör oss helt beroende av andra personer för att kunna fungera i livets alla skeenden har fått det alldeles för bra i dagens samhälle enligt dom statliga och kommunala tjänstemänen  samt  politikerkåren Man kan...

läs mer

Ett ända liv med självbestämmande får vi

    Ett ända liv med självbestämmande  får vi   När vi kommer till världen så får vi ett ända liv som vi skall förvalta på bästa sätt  och dom första åren upp till vår myndighetsålder så är det andra som har bestämmanderätt över våra liv Men från och med...

läs mer

Meera tvångsförflyttningar är att vänta framöver

  Meera tvångsförflyttningar är att vänta framöver   I och med att alltflera mister sin personliga assistans och  tvingas över tilll ett icke fungerande socialt liv med enbart punktvisa insatser somhemtjänste utför så finns dessutom risken för att bli tvångsförflyttad...

läs mer

Vem i hela sverige kan man lita på?

  Vem i hela sverige kan man lita på? Den frågan ställer man sig onekligen som funktionsnedsatt med stora hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar För vi alla som har hjälpbehov kan klart konstatera att i dagsläget så finns det faktiskt ingen från våra...

läs mer

Stoppar midsommar firande

Stoppar midsommar firande Sveriges kommuner stoppar många funktionsnedsatta från möjligheten att fira midsommaren på grund av att man vägra den nödvändiga hjälpen man kan ha behov av för att kunna lämna sin bostad på grund av sina funktionsnedsättningar Vi är flera...

läs mer

Leva som andra utan en funktionsnedsättning

  Leva som andra utan en funktionsnedsättning   Redan 1974 så skrev man in i vår grundlag Den offentliga makten utövas under lagarna. 2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och...

läs mer

Makteliten är sig lik och frihetskampen går vidare

    Makteliten är sig lik och frihetskampen går vidare 1743 så tågade närmare 5000 personer från dalarna för att protestera mot överheten och hur illa man behandlade folket och makteliten ville få bort dom från dåvarande Normalmstorg i dag Gustav Adolfs torg Makten...

läs mer

Vart finns pensionärsrörelsen

  Vart finns pensionärsrörelsen Personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder enlit konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Detta innebär att även alla över 65 år också har rätt att få personlig assistans vid behov...

läs mer

Mänskliga rättigheter efter behag

  Mänskliga rättigheter efter behag   I går den 15 maj så presenterade regeringen sitt förslag till en ny funktionshinderpolitik och där påstod Statsrådet Åsa Regner att alla beslut som berör personer med funktionsnedsättning skall utgå från konventionen om mänskliga...

läs mer

Tänk om och Tänk rätt

  Tänk om och Tänk rätt   I och med att sverige ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer så måste man tänka om från myndighetspersonernas sida för nu gäller det att alla insatser skall utgå från ett människorättsperspektiv och...

läs mer

Största rättskandalen för funktionsnedsatta

    Största rättskandalen för funktionsnedsatta   Myndigheten för Delaktighet redovisade i sin “Utvärdering och analys av funktionshinderpolitiken 2011 - 2016” bl.a. följande ”Samtidigt visar Domstolsverkets slutredovisning att kunskapen fortfarande är på en väldigt...

läs mer

Grundlagsbrott tillåts i sverige

Grundlagsbrott tillåts i sverige I morgon är det första maj och den stora demonstrationsdagen och det är en grundlagsskyddad rätt att kunna vara ute och demonstrera men frågan är varför får inte funktionsnedsatta som måste få hjälp för att kunna komma ut från sina...

läs mer

Påsken är här

Så är det nu återigen PÅSK en helg där man brukar träffa varandra för attt umgås på ett trevligt sätt men hur många är det inte som av myndighetsverige tvingas att tacka nej till en sådan social samvaro enbart på grund av att man som funktionsnedsatt inte får den...

läs mer

Livet mistersinmening vid utebliven hjälp

  Livet mistersinmening vid utebliven hjälp När man som funktionsnedsatt med hjälpbehov inte får den absolut nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning så miste livet sin mening och man får funderingar över varför man över huvud taget...

läs mer

Grundlagen och verkligheten

      Grundlagen och verkligheten   Hur stämmer verkligheten med nedanstående text kopierad direkt fr vår grundlag lever verkligen våra politiker och tjänstemän upp till vad lagen föreskriver Tyvär kan vi konstatera att efterlevnaden av grundlagen är mycket dålig både...

läs mer

Tillträdesförbud till nybyggda bostäder

Tillträdesförbud till nybyggda bostäder   Nu bjuderman ut dom bostäderna somskall byggas på gamla brandstationen i Bro på Härnevi Skolväg men man talar inte om att alla dessa lägeneter inte är tillgängliga för personer som använder sig av elrullstol med vårdarstyrning...

läs mer

Tillsynsmyndighet saknas i bygglovsärenden

    Tillsynsmyndighet saknas i bygglovsärenden     Det finns inte längre någon tillsynsmyndighet när det gäller hur kommunerna hanterar bygglovsansökningar Förr hade våra länstyrelser ett övergripande tillsynsansvar men det togs bort i och med den nya PBL och nu har...

läs mer

Carnegiefastigheter vägra att följa lagen

    Carnegiefastigheter vägra att följa lagen   Carnegie fastigheter skall bygga ett nytt flerfamiljshus på Fjärilstigen i Upplands-Bro kommun men man vägra attt följa lagen om tillgänglighet för funktionsnedsatta personer Man kommer attt instalera en hiss i huset då...

läs mer

Upplands-Bro hus vägra att följa lagen

  Upplands-Bro hus vägra att följa lagen   Vi har en lag som mycket tydligt säger att allt som byggs också skall vara tillgänligt även för funktionsnedsatta men det struntar Upplands-Bro hus  fullständigt i när man nu bygger flera flefamiljshus på Bagarvägen och...

läs mer

Boverket vägra att följa lagen

                Bostadsminister Peter Eriksson Rgeringen   Boverket vägra att följa lagen   Enligt svensk lag skall allt som byggs vara tillgängligt ävenför funktionsnedsatta men det struntar boverket fullständigt i när det gäller mått på hissar och dess lyftkraft...

läs mer

Nu får det vara nog med undanflyckter

Nu får det vara nog med undanflyckter   Här får ni läsa om hur en hjärnskadad person har det i dagens samhälle hon fick sina skador i en samband med en trafikolycka Lagen  säger att vi har rätt till den nödvändiga hjälpen vi har behov av  och sverige har undertecknat...

läs mer

Varning för att besöka kulturhuset kungsängen

  Varning för att besöka kulturhuset kungsängen Om du har en rörelsenedsättning som gör dig beroende av förflyttningshjälpmedelsåsom rullstola och rullatorer eller annat för att förflytta dig så bör du undvika kulturhusets nedre lokaler under jord på grund av att...

läs mer

Färdtjänstkunder diskrimineras av SL

  Färdtjänstkunder diskrimineras av SL Storstockholms lokaltrafik har förändrat sina txor och nu har dom ett enhetspris på  sina resor  där det kostar 30 kronor att resa i  hela länet inom75 minuter  men färdtjänstkunderna får betala 74 kronor var tredjemil SL har...

läs mer

Så skriver vi anno 2017

  Så skriver vi anno 2017 och man undrar över hur detta år kommer att bli och då framförallt för osss med funktionsnedsättningar Kommer myndighetssverige till sans och slutar upp med att på allla sätt förnekka oss vår självklarar rätt till den fulla...

läs mer

Vi som inte finns enligt boverket lever ändå

Vi som inte finns enligt boverket lever ändå Enlig boverkets regler om hissmått och mått i hygienutrymmen så existerar  inte vi som har elrullstolar med vårdarstyrning på grund av att vi inte kan framföra våra stolar självBoverkets regelverk talar nämligen enbart om...

läs mer

2016 DET KATASTROFALA ÅRET NÄRNAR SIG SLUTET

  2016 DET KATASTROFALA ÅRET NÄRNAR SIG SLUTET 2016 har verkligenvarit ett katastrofalt år för funktionsnedsatta personer med hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar Myndighetssverige har ökat på takten mycket kraftigt i sin iver på at försämra våra...

läs mer

Sodexo vägra anpassning

Sodexo vägra anpassning Sodexo hjälpmedelscentral i Rissne vägra mig anpassning av min permobil jag har en funktionsnedsättning som gör att jag inte kan ha vanliga skor på fötterna Jag talade då med min arbetsterapeut och att jag har behov av en skyddande kant som gör...

läs mer

Utrotningskrig pågår i Sverige

  Utrotningskrig pågår i Sverige   Det pågår ett utrotningskrig i Sverige av Sveriges kommuner och försäkringskassan och dom får stöd av förvaltningsrättsystemet ända upp i högsta förvaltningsdomstolen Man driver en politik från dessa instanser som helt går ut på att...

läs mer

Genomförandeplaner en onödigt byråkratisk sak

      Genomförandeplaner en onödigt byråkratisk sak   Man har en så kallade genomförandeplan inom omsorgsverksamheterna för den enskilde men dom saknar igentligen betydelse och skapar mera problem än dom gör nytta Varför kan man inte längre använda sig av rent sunt...

läs mer

Rättshjälp nu till funktionsnedsatta

Rättshjälp nu till funktionsnedsatta   Så här står det i vår grundlag 2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd...

läs mer

Medborgarförslag om obegräänsad ledsagarservice

        Medborgarförslag om obegräänsad ledsagarservice   Dagens system för ledsagarservice är inte bara et odemokratiskt system utan det är även mycket kränkandeför den som har behov av denna serviceinsats på grund av en eller flera funktionsnedsättningar Dagens...

läs mer

Vårt märkliga rättsystem

    Vårt märkliga rättssystem   När man söker om olika hjälpinsatser man kan ha behov av på grund av en eller flera funktionsnedsättningar så träffar man en så kallad biståndsbedömare som skall göra en utredning av våra olika hjälpbehov Men det finn sedan ett problem...

läs mer

Saklighet och opartiskhet säger grundlagen

    Saklighet och opartiskhet säger grundlagen   9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).   Så länge...

läs mer

Gästskribenter sökes till vår hemsida

    Gästskribenter sökes till vår hemsida   Du som gillar att skriva krönikor och debattartiklar inom funktionshinderpolitiken hör gärna av dig till oss så att vi får en levande debatt på vår hemsida om hur funktionshinderpolitiken fungerar i dagens sverige Du skall...

läs mer

Med vilken rätt förstör du våra liv

  Med vilken rätt förstör du våra liv Du som handlägger våra möjligheter till ett fullt fungerande liv tar dig vissa friheter attt samtidigt förstöra våra möjligheter till det fungerande livet genom att du inte vill efterleva dom lagar och konventioner vi har i landet...

läs mer

Sverige det grymma landet

  Sverige det grymma landet Sverige kallar sig för ett hu maniskt samhälle där alla människor har samma värde och allas lika rättigheter och samtidigt så säger man sig värna om alla mänskliga rättigheter i enlighet med dom konventioner som Sverige har undertecknat Men...

läs mer

Upplands-Bro kommun begår klara lagbrott

      Upplands-Bro kommun begår klara lagbrott Att efterleva  lagarna är inte Upplands-Bro kommuns starka sida Vi har flera lagar  som mycket klart säger att man skall bygga så att samhhället inte skapar otillgänglighet för funktionsnedsatta  men dessa lagar behöver...

läs mer

Upplands-Bro kommun bryter mot lagen

    Upplands-Bro kommun bryter mot lagen   I  Upplands-Bro kommun skall man bygga om en asfalterasd backe och i stället bygga in trappor i backen i stället vilket gör attt man bygger i  hinder i stället för att  låta den vara man motiverar detta med att backen inte...

läs mer

Vi överutnyttjar våra liv enligt regeringen

  Vi överutnyttjar våra liv enligt regeringen   Regeringen med Åsa Regner i spetsen påstår att det finns en massa överutnyttjande av den personliga assistansen men i praktiken så menar hon att  alla vi som har behov av praktisk hjälp för att våra liv som...

läs mer

Funktionsnedsatta personer skräms till tystnad

  Funktionsnedsatta personer skräms till tystnad Funktionsnedsatta skräms allt oftare av hotfulla tjänstemän till tystnad för att inte bli avmed dom nödvändiga hjälpinsatser man har behovav på grund av sin funktionsnedsättning Tjänstemän säger rent ut och ibland...

läs mer

Sverige kallar sig för en rättstat

Sverige kallar sig för en rättstat Sverige påstår att landet är en rättstat och att alla människor är lika mycket värda och alla har samma rätt men det gäller inte personer med en funktionsnedsättning som gör dom  hjälpbehövande med det mest grundläggande funktionerna...

läs mer

EFTERLYSNING

Efterlysning Jag söker personer som är både blinda och samtidigt rullstolsburna Jag vill gärna också få reda på om ni får förflyttningshjälp på grund av synskadan eller om ni får lösa det själva bäst ni kan Förflyttningshjälp på grund av blind ihop med att vara...

läs mer

12 667 lagbrott utan åtgärd i skolan

12 667 lagbrott utan åtgärd i skolan   Straffrihet vid brott mot skollag / Måste löna sig att följa skollag Köra bil mot rött ljus - 3 000 kr                                                             Köra med kort avstånd till nästa bil - 2 000 kr Köra utan...

läs mer

Påskhelg i ensamhet

Påskhelg i ensamhet Nu är det återen storhelg där väldigt många kommer att tvingas att sitta socialt isolerade enbart för att man inte får den nödvändiga hjälpen man kan ha behov av på grund av sin funktionsnedsättning för attt kunna komma ut från sin lägenhet Det är...

läs mer

Jämlikhet och aktiva deltagande i samhällslivet

  Jämlikhet och aktiva deltagande i samhällslivet Så här lyder socialtjänstlagens portal paragraf 1 kap. Socialtjänstens mål 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i...

läs mer

Varför denna stora rädsla för våra rättigheter ?

  Varför denna stora rädsla för våra rättigheter ? Hur kommer det sig att sveriges politiker och tjänstemän är totalt skräckslagna för att vi med funktionsnedsättningar skall kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap utan en massa helt ovidkommande...

läs mer

Hur är det med läskuningheten och läsförståelsen?

  Hur är det med läskuningheten och läsförståelsen? Man kan verkligen fundera över hur det står till med både läskuningheten och läsförståelsen hos våra biståndsbedömmare och jurister samt nämndemänen inom förvaltningsrätterna när man ser deras beslut Läser man...

läs mer

Rädslan får inte bli vår tystnad

  Rädslan får inte bli vår tystnad   Nu när vår självklara rätt  till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap attackeras av allt flera så kallade proffstyckare och politiker samt statliga och kommunala tjänstemän får vi inte låta vår egen rädsla för ett...

läs mer

Skälig levnadsnivå en rättskandal

  Skälig levnadsnivå en rättskandal   I socialtjänstlagen kapitel 4 som handlar om bistånd i olika former finns det en skrivning som säger att man har rätt till en skälig levnadsnivå  men vad denna skäliga levnadsnivån är för något och hur den skall beräknas finns det...

läs mer

Regeringen tänker slopa hisskravet i nya bostäder

  Regeringen tänker slopa hisskravet i nya bostäder Enligt regeringen så behöver man bygga minst 500 tusen nya bostäder på grund av den ökande invandringen och därför tänker regeringen slopa kravet på hiss i flerbostadshus trots attt det redan i dag finns ett undantag...

läs mer

Hemtjänsten kostar för mycket

  Hemtjänsten kostar för mycket Hemtjänsten är för dyrför kommunernas ekonomi anser dom flesta och jag kan hålla med men det finns en  billigare lösning på detta Lösningen heter personlig assistans som är ungefär 50 procent billigare per insats timme än vad...

läs mer

Mänskliga rättigheterna kränks som aldrig förr

  Mänskliga rättigheterna kränks som aldrig förr   I dag den 3 december är det internationella funktionshinderdagen och vi kan konstatera att kränkningarna av våra mänskliga rättigheter enlig konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  bara ökar i...

läs mer

Sluta förföljelsen av funktionsnedsatta NU !!!

Sven-Peter Sörensson 9 min Sluta förföljelsen av funktionsnedsatta NU !!! Från början så fick vi en ersättning som skulle motsvara 80 % av en förmodad lön. . Men i dag har vi 64 % av en förmodad lön före skatt. De som aldrig har jobbat har 8 900 kr per månad i...

läs mer

Vad skall man ha tillgänglighetskonsulter till?

  Vad skall man ha tillgänglighetskonsulter till Men hur är det med dessa tillgänglighetskonsulters kunnande dom verkar i alla fall inte leva i dagens verklighet När man klagar på bristande tillgänglighet i offentlig miljö så får man alltid höra att vi har anlitat en...

läs mer

Den stora skandalen Mall of scandinavia

    Den stora skandalen Mall of Scandinavia   Var i dag i solna för att besöka det moderna nya köpcentret Mall of Scandinavia Men till min fasa så upptäcker jag att det är helt omöjligt för mig som har en permobil med vårdarstyrning att det inte finns en enda hiss i...

läs mer

Ledsagarhjälp inte nödvändit för icke seende

    Ledsagarhjälp är inte nödvändigt för icke seende   Ledsagarhjälpen är inte nödvändig utan är endast  ett sätt att sätta guldkant på tillvaron enligt allt flera politiker och tjänstemän inom den kommunala verksamheten och dena skrämmande människosyn har även...

läs mer

Funktionsnedsatta mister sitt medborgarskap

    Funktionsnedsatta mister sitt medborgarskap   Sveriges funktionsnedsatta som har en funktionsnedsättning som gör det nödvändigt att få praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i livets olika skeenden mister sitt svenska medborgarskap tack vare...

läs mer

För vem är myndighetsverige till för

Ulf Magnusson 540216-5111                                                                                                                                 2015-11-04 Eriksbergsgatan 30 44145 Alingsås ulma2@hotmail.com 0705-660 340   Öppet brev ställt till regeringen...

läs mer

Att ständigt behöva tacka mej

Att ständigt behöva tacka nej I går lördag var jag bjuden på 70 årig födelsedagsfest i göteborg och få möjlighet att få träffa personer jag inte har träffat på flera år Men som vanligt så blev jag tvungen att tacka nej til detta tillfälle att få träffa gamla vänner...

läs mer

Hur skall vi få boverket att leva i verkligheten ?

Hur skall vi få boverket att leva i verkligheten ? Boverkets regler när det gäller hiss i flervåningshus säger attt det räcker med  110x120 centimeter villket skall räcka för små elrullstolar  men vi som har lite större permobiler och då särskillt vi somhar permobiler...

läs mer

Ny myndighet?

  Ny myndighet ?   Vi måste få en helt förändrad syn på hjälpinsatser för funktionsnedsatta personer man måste helt få bort tänkande att dom hjälpinsatserna vi har behov av på grund av våra olika funktionsnedsättningar inte handlar om vård och omsorg utan att det...

läs mer

Hemtjänst inte bara en äldrefråga

  Hemtjänst inte bara en äldrefråga Dom allra flesta tror att hemtjänst enbart handlar om dom äldres behov vilket är helt fel Hemtjänsten är till för alla som har behov av praktisk hjälp på grund av en funktionsnedsättning oavsett ålder och det måste man vara medveten...

läs mer

RÄTTEN TILL ETT VÄRDIGT OCH RÄTTVIST LIV.

RÄTTEN TILL ETT VÄRDIGT OCH RÄTTVIST LIV.   Vem har egentligen rätt till ett värdigt liv, till ett rättvist liv? Är det en person som inte lever sitt liv med en funktionsnedsättning? Svaret på frågan borde vara ganska enkel att svara på. Visst är det så att alla...

läs mer

Debattartiklar/Krönikor

Debattartiklar/Krönikor   Vi söker dig som vill skriva debattartiklar och krönikor om den urartade funktionshinderpolitiken hör gärna av dig om du känner för att skriva om detta ämne och det skall vara inriktat på att vi har en konvention om mänskliga rättigheter för...

läs mer

Din personliga assistans kan dras in retroaktivt

Din personliga assistans kan dras in retroaktivt   Om du har assistansersättning via försäkringskassan för din personliga assistans så kan försäkringskassan numera dra in denna ersättning retroaktivt flera år bakot och kräva dig på flera miljoner som du redan har...

läs mer

FULL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

FULL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET   Att funktionsnedsatta har rätt till full delaktighet i samhället slås det fast i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  det finns även med i dom nationella lagarna att funktionsnedsatta har...

läs mer

Slöseri med skattemedel

Slöseri med skattemedel   Socialförvaltningen slösar med våra skatter i och med att dom  inte ger dom funktionsnedsatta med stora och varaktiga funktionsnedsättningar hjälp via LSS utan i stället ger insatser via SoL i ställett som är ett dyrare alternativ för...

läs mer

Vi följer bara lagen

Vi följer bara lagen   När man klagar på socialnämndens beslut om insatser för funktionsnedsattta  så hänvisar nämnden alltid till at man följer bara lagen Men vad är det för lag man  följer det vore mycket intressant att få reda på  för vi hittar ingen lag som  på...

läs mer

Midsommar med förhinder

Midsommar med förhinder Nu är det åter midsommar och den stora gemenskapshelgen men fortfarande så hindras många funktionsnedsatta från att kunna få vara delaktiga och i stället sitta isolerade Att det är så beror på att sveriges kommuner och förvaltningsdomstolar...

läs mer

Brott mot europakonventionen är tillåtet i Sverige

Brott mot europakonventionen är tillåtet i Sverige   Sveriges kommuner får bryta mot europakonventionen artikel 3 utan att det blir några påföljder för kommunen Så här står det i konventionens artikel 3 Artikel 3 - Förbud mot tortyr Ingen får utsättas för tortyr eller...

läs mer

Tvångsåtgärder

Tvångsåtgärder   Socialförvaltningen tar sig friheten att bestämma över hur våra anhöriga skall leva sina liv och det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle där det är en mänsklig rättighet att själv bestämma över hur man vill leva sitt eget liv Socialförvaltningen...

läs mer

När tänker du gå och lägga dig ?

När tänker du gå och lägga dig ? Om man har behov av praktisk hjälp när man skall lägga sig och bara får hemtjänst eller begränsad assistans så får man inte själv bestämma klockslag för när man vill lägga sig utan då bestämmer kommunen hur länge du skall få vara uppe ...

läs mer

Vilken lagparagraf är viktigast ?

Vilken lagparagraf är viktigast ?   Socialtjänstlag (2001:453) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande...

läs mer

Aktiv dödshjälp det enda alternativet?

Aktiv dödshjälp det enda alternativet Det finns allt flera funktionsnedsatta som ser aktiv dödshjälp som den enda utvägen ur den förnedring  som dom utsätts för av myndighetsverige när dom inte får den nödvändiga hjälpen dom har behov av på grund av sina...

läs mer

Gärna mänskliga rättigheter men inte i Sverige

Gärna mänskliga rättigheter men inte i Sverige   2006 skrev Sverige under konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och efter riksdagsbehandling så ratificerade Sverige konventionen så att den  skulle träda i kraft 2009-01-15 men fortfarande 2015 så...

läs mer

Merkostnadsprincipen fungerar inte längre

Merkostnadsprincipen fungerar inte längre Vi har i Sverige  en merkostnadsprincip som går ut på att man skall inte behöva ha några extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning men den har urholkats fullständigt och fyller inte sin funktion längre I dagsläget...

läs mer

Så skapar man politikerförakt

Så skapar man politikerförakt   1 Glöm bort att  man är med FÖRTROENDE vald av medborgarna 2 Besvara aldrig några frågor från dom som har valt in dig 3  Bry dig aldrig om att beslut kan strida mot grundlagen eller andra lagar eller mänskliga rättigheter   2 §   Den...

läs mer

Märklig tolkning av äktenskapsbalken

​ Äktenskapsbalk (1987:230) 4 § Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Hur kommunerna kan göra tolkningen av ovanstående till att om den ene...

läs mer

Landets kommuninvånare kräver nu besked

Landets kommuninvånare kräver nu besked Regeringen och socialstyrelsen säger att konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta gäller i sverige Men det finns ett stort problem  nämligen den att landets socialförvaltningar säger att man inte kan ansöka om...

läs mer

Människor med funktionshinder

              Människor med funktionshinder   7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden...

läs mer

Stoppa det kommunala mattvånget

Stoppa det kommunala mattvånget   Det kommunala mattvånget måste stoppas eftersom det är diskriminerande och strider mot vårt självbestämmande Om man har en funktionsnedsättning som gör det omöjligt att själv inhandla och tillaga sin egen mat och inte får sin lagliga...

läs mer

Vi kräver en lagändring nu

Det räcker inte med information utan dett krävs ett riksdagsbeslut om att konventionen skall vara en del av den svenska lagstiftningen för att det skall kunna åberopas i domstolarnamen det tycker tydligen regeringen inte är nödvändigt vilket visar på den inställning...

läs mer

Vi är inga maskiner utan vi är levande människor

Vi är inga maskiner utan vi är levande människor   Funktionsnedsatta med hjälpbehov är inga maskiner som man kan sätta på och slå av när man själv känner för det vi är faktiskt levande människor med normala känslor och behov precis som alla andra utan en...

läs mer

Regeringen sviker funktionsnedsatta

Regeringen sviker funktionsnedsatta   1993 infördes det en rättighetslag som skulle garantera dom funktionsnedsatta med olika hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning att få leva ett liv i full frihetprecis som den övriga befolkning Men denna lag har ända sedan...

läs mer

Skrota det kommunala självstyret det är förbrukat

Skrota det kommunala självstyret  det är förbrukat       Det är nu verkligen hög tid att skrota en av dom verkliga heliga korna nämligen detkommunala självstyretnär det gäller funktionshinderpolitiken Kommunerna har förbrukat sitt förtroendekapital när det gäller...

läs mer

Släpp fångarna loss det är vår

Släpp fångarna loss det är vår   Nu kommer våren och den varma sköna årstiden kommer allt närmare så dom allra flesta ser fram mot sköna dagar ute i det fria med mycket sol och trevlig umgänge Men det finns flera tusen personer i vårt land som inte kommer att kunna...

läs mer

DO bryr sig inte om diskrimineringar

Återigen så säger DO att dom inte bryr sig om oss som diskriminerar oss och att vi själva skall driva våra mål om vi vill få leva ett liv i full samhällsgemenskap precis som både lagar och konventionen säger att vi har rätt till   Storstockholms lokaltrafik...

läs mer

Full delaktighet en utopi?

Full delaktighet en utopi?   Man måste verkligen ställa sig den frågan i dagens Sverige eftersom det blir allt svårare att kunna får vara fullt delaktig i samhällsgemenskapen trots alla bra lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta...

läs mer

Vad skall vi ha DO till ?

Diskrimineringsanmälan av Upplands-Bro kommun   Upplands-Bro kommun diskriminerar mig som blinnd och rullstolsburen Jag är både blind och rullstolsburen vilket innnebär att jag alltid har en person som kör min permobil vilket gör att man har behov av större utrymme än...

läs mer

Vår existens är hotad

Vi är i dagslägeten utrotningshotat del av befolkningen det visar alla försänringar av den sociala omsorgen på Man försöker i dag från  våra makthavare begränsa oss på alla sätt dom kan komma på genom att man hela tiden försämrar våra möjligheter till ett fullvärdigt...

läs mer

Boverket stoppar tillgängligheten

Boverket stoppar tillgängligheten   Boverkets regler om tillgängliga toaletter i offentlig miljö tar bara hänsyn till rullstolsburna somanvänder sig av manuella rullstolar vi som har elrullstolar med vårdarstyrning stängs helt ute från att kunna utnyttja offentliga...

läs mer

Vi skriver nu nådens år 2015

Vi skriver nu nådens år 2015   Vi skriver nu nådens år 2015 och fortfarande så måste vi med en funktionsnedsättning som gör oss helt beroende av andra människors välvilja för att kunna fungera i livets olika skeenden verkligen leva av den nådegåva som samhället är...

läs mer

Lagarna klara och tydliga men inte tolkarna av lagen

Lagarna klara och tydliga  men inte tolkarna av lagen   Vi har flera lagar som mycket klart och tydligt säger att funktionsnedsatta har rätt att få den hjälp och stöd som är nödvändigt för att man skall kunna leva som alla andra utan funktionsnedsättningar Men sedan...

läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA   Nu har det gott ännu ett år och vi har fortfarande inte fått våra mänskliga rättigheter så många av oss tvingas till ännu en isolerad Jul & Nyårshelg i husarest Men vi tar nya tag och ökar takten i kampen för våra mänskliga...

läs mer

Nu har årets största gemenskapshelg kommit

Nu har årets största gemenskapshelg kommit   Nu har vi åter den största av årets gemenskapshelger  framför ossmen det finns smolk i glädjebägaren Tyvärr så finns det massor av människor som inte får vara delaktiga i denna gemenskapshelg enbart på grund av att dom...

läs mer

Välkommen till sveriges dyraste kommunlotteri

Välkommen till sveriges dyraste kommunlotteri   Har du en funktionsnedsättning som gör att du har behov av stöd och hjälp för att kunna fungera i livets alla skeenden så är du välkommen att vara med i sveriges dyraste kommunlotteri Insatsen  består av din ansökan om...

läs mer

Nyrenoverad simhall otillgänglig

Nyrenoverad simhall otillgänglig Upplands-Bro kommun har precis öppnat simn simhall efter en kraftig renovering och ombyggnadd men man har som vanligt prioriterat bort tillgängligheten för funkktionsnedsatta kommuninvånare Detta visar med all tydlighet att kommunen...

läs mer

Skärpt diskrimineringslag från 1 januari 2015

Skärpt diskrimineringslag från 1 januari 2015   Den skärpta lagen om att otillgänglighet skall klassas som diskriminering ställer mycket stora krav på våra kommuner Hur många kommuner som i dagsläget teckentolkar sina fullmäktigesammanträden  vet nog ingen i dagsläget...

läs mer

22 mars 2015 blir det nyval till riksdagen

22 mars 2015 blir det nyval till riksdagen   Nu när det blir ett nyval nästa  år så måste vi alla hjälpas åt att påverka det parti vi tänker stödja så att dom ser till att konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  verkligen kommer att implementeras...

läs mer

Öppet brev till Justitieminister Morgan Johansson

  Öppet brev till Justitieminister Morgan Johansson   I dagsläget så får vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov inte våra grundlagsskyddade rättigheter tillgodosedda tack vare  att sveriges  förvaltningsrätter,försäkringskassan samt sveriges kommuner vägra att...

läs mer

Öppet brev till Åsa Regnér

Öppet brev till Åsa Regnér Du talade om att du tycker att det behövs flera utredningar för att man skall kunna få ordning på den personliga assistansen Men det behövs absolut inga flera utredningar dom har vi redan fått nog av och alla utredningar kommer bara med...

läs mer

Vem skall befria våra anhöriga?

Vem skall befria våra anhöriga?   Livegenskapen har aldrig funnits i Sverige förut men har under dom senaste åren införts av myndighetsverige och framförallt av tjänstemännen med politikernas goda minne Det har dock aldrig stiftats några lagar som tillåter livegenskap...

läs mer

Vem kommer att befria oss ur vår fångenskap?

Vem kommer att befria oss ur vår fångenskap?   Vi som är både blinda och rullstolsburna är helt oförmögna att kunna förflytta oss             någonstans utan hjälp av en annan person men det är en  sak som myndighetsverige fullständigt struntar i Och även...

läs mer

Var är pensionärsförbunden?

Var är pensionärsförbunden   Varför är sveriges olika pensionärsföbund så tysta när det gäller alla tusentals pensionärer som på grund av en funktionsnedsättning sitter helt isolerade i sina bostäder enbart på grund av sin funktionsnedsättning och att man inte får den...

läs mer

Öppet brev till landets samtliga kommunpolitiker

  Öppet brev till landets samtliga kommunpolitiker   Vi startar nu en ny mandatperiod och nu är det verkligen hög tid att ni kommunpolitiker ser till att leva upp till den FN konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som gäller i Sverige sedan...

läs mer

Kommunen bestämmer över dig

Kommunen bestämmer över dig   Även om regeringsförklaringen innehåller många vackra ord om personer med en funktionsnedsättning så är det i slutändan inte säkert att det kommer att bli så bra eftersom det är i kommunen där du bor som avgörandet av ditt eget liv som...

läs mer

Hemtjänst inte bara en äldrefråga

Hemtjänst inte bara en äldrefråga Hemtjänsten är inte bara till för dom äldre som dom flesta tycks tro utan den är till för alla från 18 år och uppåt Så alla som behöver hjälp med olika saker på grund av en funktionsnedsättning omfattas av den för även om vi har...

läs mer

299 veckor har vi väntat på fullt medborgarskap

299 veckor har vi nu väntat på våra mänskliga rättigheter hur länge skall vi behöva vänta på vårt fulla medborgarskap enligt den konvention om männskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har undertecknat och ratificerat och därmed förbundit sig att...

läs mer

Jag har en dröm sa Martin Luther King

har en dröm sa Martin luther King Jag   Även jag har en dröm och det är att vi samlas under ett enda gemensamt namn och verkligen ser till att vi får en mycket stark och livskraftig medborgarättsrörelse som verkligen på allvar tar upp kanpen för funktionsnedsattas...

läs mer

Leva som andra säger lagen men inte domstolarna

Leva som andra säger lagen men inte domstolarna   Lagen säger att vi har rätt att leva som alla andra utan en funktionsnedssättning men våra förvaltningsdomstolar säger att vi skall ha ett sämre liv än alla andra medborgare i samhället och man frågar sig varför vi...

läs mer

Mänskliga rättigheter men inte i sverige

Mänskliga rättigheter men inte i sverige   Varför skriver man under och ratificerar dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta när man i alla fall inte tänker leva upp till dessa rättigheter  och i stället motarbetar dom på alla sätt man kkan komma på och på...

läs mer

Tidsbegränsningar av våra liv saknar stöd i lagen

Tidsbegränsningar av våra liv saknar stöd i lagen   Tidsbegränsningarna av våra liv saknar stöd i lagen eftersom lagen säger att vi har rätt att få det stöd och hjälp vi behöver för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning Om man menar något med...

läs mer

Vem bestämmer över dig ?

Vem bestämmer över  dig ? Har man ett funktionshinder som gör att man är beroende av andra personer i vissa lägen så får man  inte själv bestäma hur man vill leva sitt eget livdet är det andra som ska bestämma åt dig. - Det är andra som bestämmer hur ofta du får gå på...

läs mer

Öppet Brev till Alla Politiska Partier!

Öppet Brev till Alla Politiska Partier! Visste Du... Att man räknar Minuter då man Beslutar och eventuellt Beviljar Assistans för våra Omsorgsbehövande Handikap...pade Människor i detta land? Du kanske t.om har nån lite Speciell Människa i ditt liv eller din omgivning...

läs mer

LSS lagen är naken och urholkad

Jag är mamma till multifunktionshindrade tvillingar och endast den tvilling som är svårt drabbad får hjälp. Den andra tvillingen får inget stöd, eftersom myndigheterna menar på att hädanefter ska familjen ge hjälpen för tid och evighet. Varför har det blivit så. Det...

läs mer

297 veckor har vi väntat

297 veckor har vi väntat på våra mänskliga rättigheter  hur många veckor kommer det att ta innan vi får våra mänskliga rättigheter enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

läs mer

EFTERLYSNING

EFTERLYSNING Jag efterlyser politiker som törs ställa sig upp och ta upp kampen för våra mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta och som verkligen törssäga  ifrån åt tjänstemännen när dom inte följer lagarna och konventionen ommänskliga rättigheter för...

läs mer

296 veckor har vi väntat

296 veckor har vi väntat på våra mänskliga rättigheter  hur många veckor kommer det att ta innan vi får våra mänskliga rättigheter enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta   Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb...

läs mer

Vi är bara en belastning utan något värde

Vi är bara en belastning utan något värde Kommunen betraktar oss funktionsnedsatta med hjälpbehov enbart som en belastning av kommunen och som man helst inte vill ha med att göra överhuvudtaget Man tar ifrån oss hela människovärdet när man på alla upptänkliga sätt...

läs mer

5 år 8 månader 20 dagar har förflutit

5 år8 månader 20 dagar har förflutit sedan sverige lovade att förändra samtliga lagar föreskrifter och sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap Men vad har hänt man stiftar ännu flera lagar och skriver ännu...

läs mer

Rättskandalen ingen bryr sig om

Rättskandalen ingen bryr sig om     Dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta  som gäller i Sverige sedan 2009-01-14 står över våra nationella lagar säger experten på mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg och förre Justitiekanslern Göran Lamberts Trots detta...

läs mer

Vi följer lagarna

Vi följer lagarna Alla handläggare av funktionsnedsattas rätt till ett fullgott liv i full samhälsgemenskap säger att man följer landets lagar Men vilka är dessa lagar där det står att man skall begränsa dom funktionsnedsattas rätt att leva som alla andra utan en...

läs mer

Att ständigt behöva tacka mej

Att ständigt behöva tacka mej   Jag får nästan dagligen inbjudningar  att vara med på olika evenemang av olika slag allt från föreläsningar till gemensamhetskryssningar till finland eller inom vår egen skärgård och en massa annat Men jag måste tyvärr ständigt tacka...

läs mer

Släpp fångarna loss

Släpp fångarna loss   Det är nu hög tid att släppa alla politiska fångarna i sverige så att dom får leva sina liv som dom själva vill och inte som andra vill attt dom skall göra Det är inte värdigt ett land som sverige att ha tusentals politiska fångar enbart på grund...

läs mer

Funktionsnedsatta stoppas av byggnormer

Funktionsnedsatta stoppas av byggnormer   Vi har en bygglagstiftning som säger att allt som byggs skall vara tillgängligt för funktionsnedsatta men samtidigt har vi en byggnorm som helt går emot detta och som tillåter otillgänglighet i byggnader INormen säger i dag...

läs mer

Socialdemokraterna sviker funktionsnedsatta

Socialdemokraterna sviker funktionsnedsatta   Så har socialdemokraterna återigen svikit funktionsnedsatta personer genom att gå ihop med alliansregeringen i frågan om att utöka diskrimineringslagen i frågan om ett tillgänglig samhälle Gången förut är i frågan om den...

läs mer

Sverige behöver en konstitutionsdomstol

Sverige behöver en konstitutionsdomstol   Det är uppenbart att Sverige måste inrätta en konstitutionsdomstol eftersom vårt nuvarande ystem uppenbarligen inte är kapabla att leva upp till vårarättigheter enlig våra grundlagar och inte heller våra mänskliga rättigheter...

läs mer

Storstockholms lokaltrafik(SL) väljer lagbrott

Storstockholms lokaltrafik(SL) väljer lagbrott   Vi har en lag om anpassad kollektivtrafik sedan över 40 år för att funktionsnedsatta skall kunna nyttja dom allmänna färdmedlen precis som den övriga befolkningen har rätt till Varje sommar så skall man själv öppna...

läs mer

34 tomma lägenheter färdiga för inflyttning

34 tomma lägenheter färdiga för inflyttning I dag står det 34 anpassade lägenheter i Enskededalens servishus färdiga för direkt inflyttning av personer som har behov av anpassad bostad Men kommunens tjänstemän låter hellre dessa lägenheter stå tomma och låte folk...

läs mer

FOLKSTORM MOT DE SOCIALA försämrringarna 17-18 juni

FOLKSTORM MOT DE SOCIALA  FÖRSÄMRINGARNA!  Är du drabbad själv, känner du någon som är  drabbad eller tycker du de försämringar som  pågår nu är vidriga? Hjälp då oss:  *Sjuk och är eller riskerar att bli utförsäkrad?  *FAS 3 eller riskerar att bli  *Arbetslös *Hemlös...

läs mer

Tack sveriges biståndsbedömmare

Tack sveriges biståndsbedömmare   Tack sveriges biståndsbedömmare för er stora uppfinningsrikedom för att förstöra livet för funktionsnedsatta som måste ha praktisk hjälp av andra personer för att fungera i livets olika skeenden Om ni lade ner lika mycket energi på...

läs mer

Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket

Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket   Tack kära kommunpolitiker för att ni sviker dom funktionsnedsatta kommuninvånarna och låter dom få leva ett liv i utanförskap och isolering Ni sviker era funktionsnedsatta kommuninvånare genom att ni tillåter era...

läs mer

Tack sveriges riksdag för ert icke agerande

Tack sveriges riksdag för ert icke agerande   Vill tacka sveriges riksdag nu när ni går ut på er sommarledighet och hoppas att ni får en riktig skön sommar med mycket sol och värme Hoppas att ni verkligen kan njuta av detta med en skön sommar och att ni verkligen...

läs mer

Kammarätten i stockhom följer inte sina egna domar

Kammarätten i stockhom följer inte sina egna domar   Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3909-10)   Förvaltningsrätten fann att df:s behov av hjälp med att hitta maten på bordet, finfördela den, städa upp efter missöden samt ställa i ordning före och efter måltiden avsåg...

läs mer

Tillgängliga bord för rullstolsburna

När man talar om tillgänglighhet för rullstolsburna så glömmer man i regel bort det här med att kunna komma intill matbordet på olika matställen Det är allt för ofta man tvingas att gå till andra ställen eller helt avstå från att få något i sig på grund av att borden...

läs mer

FOLKSTORM MOT DE SOCIALA FÖRSÄMRINGARNA!

FOLKSTORM MOT DE SOCIALA FÖRSÄMRINGARNA! PROTEST 17 Juni - Vi har fått NOG! Den 17 juni så uppmanas utsatta grupper samt anhöriga och stödjande runt om i hela Sverige att samlas mot den rådande politiken! En politik som slår obönhörligt svårt mot utsatta och känsliga...

läs mer

Frihet att förflytta sig inom Sverige

Frihet att förflytta sig inom Sverige   ”8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrig tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).”   Det allmänna ska verka...

läs mer

Inbördeskrig i Sverige

Inbördeskrig i Sverige   Det pågår ett regelrätt inbördeskrig i Sverige från Sveriges kommuner-försäkringskassan- förvaltningsrättsystemet Deras motståndare är vi funktionsnedsatta med behov av samhällets töd och hjälp på grund av våra olika funktionsnedsättningar vi...

läs mer

Grundlagsbrott stoppar 1 maj firande

Grundlagsbrott stoppar 1 maj firande   Tusentals funktionsnedsatta förhindras att delta i 1 majfirande genomatt gå ut och demonstrerar för sina  rättigheter men förhindras från ettt aktivt deltagande i demonstrationstågen enbart på grund av att dom har en...

läs mer

Valborgsmässofirande förhindras av lagtrots

Valborgsmässofirande förhindras av lagtrots   Tusentals funktionsnedsatta förhindras från att fira valborg enbart på grund av att dom har en funktionsnedsättning som gör dom helt beroende av en annan person för att kunna förflytta sig själva och att biståndsbedömmarna...

läs mer

Lagen säger leva som andra

Lagen säger  leva som andra   Vi har en lag som säger att funktionsnedsatta personer skall få den hjälp och stöd som man behöver på grund av sin funktionsnedsättning för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning kan göra i samhället Men denna lag är...

läs mer

Polis och åklagarämbetet utrede inte lagbrott

Polis och åklagarämbetet utrede inte lagbrott   Varken polisen eller åklagarämbetet utreder brott som  begås mot funktionmsnedsatta även om brotten finns med i brottsbalken Vi har sedan 2009-01-14 en konvention om mänskliga rättigheter  för funktionsnedsatta som...

läs mer

Biståndsbedömmarna gör våra anhöriga sjuka

Biståndsbedömmarna gör våra anhöriga sjuka   När biståndsbedömmarna hänvisar till  äktenskaps och föräldrarbalken för att inte ge oss funktionshindrade den nödvändiga hjälpen vi behöver så gör dom våra anhöriga sjuka  genom att tvinga dom till att hjälpa oss 24 timmar...

läs mer

Din godtycklighet är vårt fängelse

Din godtycklighet är vårt fängelse Din godtycklighet som biståndsbedömmare  sätter oss funktionsnedsatta som behöver hjälp att förflytta oss i både bostäderna och utanför bostaden  i fängsligt förvar i våra bostäder och ni påstår att ni enbart följer lagen  men att ni...

läs mer

Likhet inför lagen men inte i sverige

Likhet inför lagen men inte i sverige Vi har en rättighetslag  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade men den lagen har en tydlig åldersdiskriminering inbyggd eftersom den  bara omfattar personer upp till 65 ¨år  efter din 65 årsdag kan du...

läs mer

Avslag kan förstöra medmänniskors hela livssituation

Avslag kan förstöra medmänniskors hela livssituation   Förstår man verkligen vilken enorm skada man gör när man lämnar avslag på ansökan om personlig assistans och andra nödvändiga hjälpinsatserna man kan behöva som funktionsnedsatt och gör man verkligen en omfattande...

läs mer

Dom vill ha våra röster men vi får inte vara med

Dom vill ha våra röster men vi får inte vara med I år är det ett stort valår  med val till riksdag-landstingen- kommunerna och EU och partierna behöver en massa valarbetare men dom utestänger flera tusen från att kunna vara aktiva i valarbetet Den grupp jag tänker på...

läs mer

Olycka eller sjukdom

Olycka eller sjukdom   Om du råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör att du får ett stort och varaktigt funktionshinder som gör dig helt beroende av andra personer för att fungera i livets alla skeenden så förväntar du dig att du skall få hjälp av samhället för...

läs mer

Förstöra andra människors liv medvetet

Förstöra andra människors liv medvetet   Hur tänker man som biståndsbedömmare när man kan inse att man genom att man fattar beslut som förstör en annan människas liv enbart för att man inte vill följa lagen och dess intentioner Det vore myckert intressant att få veta...

läs mer

COM SYN är en ny enhet för hjälpmedel

COM SYN är en ny enhet för hjälpmedel   Landstinget har öppnat en ny enhet för tekniska hjälpmedel på telefonvägen i midsommarkransen men någon mera otillgänglig lokal får man ledta efter För att komma in i huset så skall man passera  tvåå dörrar men när man trycker...

läs mer

Helhetssynen vart har denna tagit vägen

Helhetssynen vart har denna tagit vägen   Ikonventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och  LSS så talar man om att det skall vara en helhetsyn på insatserna och att 1+1 inte alltid blir två utan kan även bli 3 om man ser till samtliga konsekvenser av...

läs mer

Allt flera tvingas att avstå toalettbesök vid behov

Allt flera tvingas att avstå toalettbesök vid  behov   Allt flera förnekas att gå på toaletten när dessa behov uppstår  man tvingas att  ha Blöjor eller uträtta sina behov i en hink i  ett annat rum i stället för på toaletten Vi måste fåett slut på denna kränkande...

läs mer

Synskadade skall klara sig själva i trafiken

Synskadade skall klara sig själva i trafiken   Nu har man i stockholms läns landsting kommit fram till att gravt synskadade och blinda inte skall ha rätt till färdtjänst eftersom man enligt deras bedömning har en fungerande kollektivtrafik där dessa kan klara sig...

läs mer

Solidariska samhället är dött

Solidariska samhället är dött   Det solidariska samhället är tyvärr dött vi ser det genom dom uthalanden som florerar i dagens debatter när det gälle personer med olika funktionsnedsättningar Man betraktar oss som den stora tärande delen i samhället som bara kräver en...

läs mer

Varför skall man stödja MFFMR

Hej jag heter Mats och är grundare av sidan ihop med Sven. Allt började med att sven frågade mig om jag kunde hjälpa till att bygga upp en bra sida för alla som har funktionshinder. En samlingsplats för alla er som har det svårt,behöver råd eller bara få tips av andra...

läs mer

Sveriges kommuner trotsar och förhalar lagen

Sveriges kommuner trotsar och förhalar lagen     Sveriges kommuner gör allt dom bara kan för  att funktionshindrade inte skall få sina lagliga rättigheter tillgodosedda När man hos kommunen ansöker om personlig assistans  så är det mycket vanligt att kommunerna kommer...

läs mer

Sveriges regering sänkte min månadsinkomst

Sveriges Regim sänkte min månadsersättning med 31 kr . efter skatt i år . Sveriges nuvarande regering har ännu en gång visat att den anser att vi som har funktionsnedsättningar inta ska ha ett fullvärdigt liv. Jag måste tyvärr säga att Ann Petréns ord på V- kongressen...

läs mer

Sverige struntar i världsamfundet

Sverige skriker alltid högt när man bryter mot mänskliga rättigheter i andra länder Sverige har både skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  och är därmed juridiskt förpliktigad att också efterleva konventionens...

läs mer

Svenskar är hemska rasister

Svenskar är hemska rasister   Vi funkisar anses av stat och samhället att vara rena rama paria, något de/ni är rädda att bli smittade av, som om vi hade spetälska!? Staten säger att vi alla ska ha lika rätt bla bla bla, men sen, när det blir skarpt läge och de ska...

läs mer

Normsamhället skapar krig

Normsamhället skapar krig   Dagens normaliseringstänkande inom funktionshinderomsorgen är förödande för den enskilde individen och skapar krigmellan biståndsbedömmare och den enskilde individen som har assistansbehovet I regel så skiljer det sig väldigt mycket mellan...

läs mer

Utebliven hjälp hur löser du det?

Utebliven hjälp hur löser du det?   Trots att det är en mänsklig rättighet att få den hjälp och stöd man behöver på grund av sin funktionsnedsättning så mister allt flera den hjälp man behöver på grund av sin funktionsnedsättning   Hur fungerar livet för dig som inte...

läs mer

Kära medmänniskor

Kära medmänniskor! Jag skriver för att känner mig ledsen och upprörd över nedmonteringen av assistansreformen. Idag har över 1100 rörelsehindrade blivit av med sin personliga assistans, jag känner personlig till flera och dessa människor med handikappad som verkligen...

läs mer

Bokslut 2013

Jag började redan för ett par dagar sedan att fundera på hur jag skulle sammanfatta det här året. Jag insåg snabbt att det inte skulle bli lätt eller särskilt kortfattat. När jag vaknade dagen efter att ha börjat göra bokslutet över händelser 2013 så vaknade jag med...

läs mer

GOTT SLUT & GOTT NYTT ÅR

GOTT SLUT & GOTT NYTT ÅR Året som har gott har varit en katastrof för oss funktionshindrade som inte får våra lagliga rättigheter tillgodosedda tack vare myndighetsveriges ovillja att leva upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som gäller...

läs mer

LSS inte bara personlig assistans

LSS inte bara personlig assistans Det verkar var som så att dom flesta tycks tro att LSS bara handlar om personlig assistans vilket är helt fel efter som det är 10 olika insatser i denna lag där personlig assistans bara är en av punkterna Här följer dom olika...

läs mer

Den stora rättsskandalen ?

Vilken kunskap har höga svenska jurister om det svenska statsskicket? Varifrån har de fått föreställningen att jurister kan överpröva riksdagens beslut? Den frågan ställer förre Statsrådet Lena Sommerstad i en debattartikel...

läs mer

Din ålderavgör vilken hjälp du har rätt till

Din ålderavgör vilken hjälp du har rätt till   Råkar man ut för en sjukdom elller olycka när man är 64 år som göra att man får stora och varaktiga funktionshinder så har man rätt att ansöka om personlig assistans enligt LSS lagen men om man råkar ut för samma sak på...

läs mer

Så här svarar regeringen FN om personlig assistans

Så här påstår regeringen att det fungerar när det gäller rätten till personlig assistans enlig konventionen om mänskliga rätttigheter för funktionshindrade i sitt svar till FN Men vi som lever i verkligheten vet att det inte stämmer på en enda punkt för då skulle inte...

läs mer

Alla kan drabbas av funktionshinder

  Alla kan bli funktionshindrade Dom flesta verkar tro att man aldrig kan drabbas av ett funktionshinder men tänk så fel detta tänkande är Det tar inte ens en sekund att få ett livslångt funktionshinder det kan bero på sjukdom eller genom olycksfall under den...

läs mer

Grundläggande fri- och rättigheter

Delaktighet –jämlikhet och självbestämmande –personlig intigritet Det här är  hämtat från sveriges grundlag: Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför...

läs mer

Funktionshindrade har ett pris på sina liv

Funktionshindrade har ett pris på sina liv Funktionshindrade som behöver assistans/ledsagarbehov eller andra typer av samhälligt stöd på grund av funktionsnedsättningen har ett pris på sina liv Man talar ständigt om att vi kostar samhället alldeles för mycket  och att...

läs mer

Julen en av våra största gemenskapshelger

Julen en av våra största gemenskapshelger Julen är en av våra största gemenskapshelger där man träffar sina nära och kära i olika sammanhang men många funktionshindrade förnekas gemenskapen med sina nära och kära  av staen sverige enbart för att dom behöver praktisk...

läs mer

Sveriges politiska fångar

Sveriges politiska fångar Hur många funktionshindrade politiska fångar det finns vet nog ingen Vi förfasar oss över att det runt om i världen finns politiska fångar och att man inte följer dom mänskliga rättigheterna i olika länder. Men vad vi inte tänker på är att vi...

läs mer

Vem ska bestämma vad som är goda levnadsvillkor?

Vem ska bestämma vad som är goda levnadsvillkor? SoL (Socialtjänstlagen) talar om "skäliga" levnadsvillkor. I klartext betyder det att man ska ha vad som räcker till att överleva - bostad, mat på bordet, kläder på kroppen men inte så mycket mer. Det som ibland kallas...

läs mer

God morgon Sverige!

God morgon Sverige! Återkommande rapporteras om upprörande avslöjanden om absurda missförhållanden från verksamheter som vänder sig till redan utsatta människor; barn sållas bort i utbildningssystemet, äldre utsätts för vanvård, klappjakt på sjuka; och handikappade...

läs mer

Var är partiledarna någonstans?

Var är partiledarna någonstans? Samtliga politiska partier i Sverige säger sig värna om den personliga assistansen för funktionshindrade Men vi hör aldrig en partiledare uthala sig direkt och offentlig om  den personliga assistansen för funktionshindrade och att den...

läs mer

Helhetssynen vart har denna tagit vägen

Helhetssynen vart har denna tagit vägen   I LSS så talar man om att det skall vara en helhetsyn på insatserna och att 1+1 inte alltid blir två utan kan även bli 3 om man ser till samtliga konsekvenser av ett funktionshinder  men det har samtliga parter som utreder...

läs mer

Viktig information till alla politiker

Viktig information till alla politiker Tiden då vi funkisar bara satt och önskade och bad till er politiker om att vi skulle ges tillstånd att bara få leva är sedan längesedan förbi. Jag vet att det i riksdagen ännu sitter några riktigt gamla uvar som tycker att vi...

läs mer

Internationella funktionshinderdagen den 3 december

Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen Låt oss göra den till den stora protestdagen mot alla försämringar inom funktionshinderområdet Genom att skicka vykort eller e-post  till samtliga riksdagspolitiker och kommunalpolitiker runt om i hela landet...

läs mer

Vi behöver ditt/ert stöd i vår kamp.

               Vi behöver ditt/ert stöd i vår kamp.     Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och är därmed juridiskt bundna att följa denna konventions samtliga artiklar fullt ut sedan 2009-01-14. Men...

läs mer

Öppet brev till sveriges politiker

Öppet brev till sveriges politiker   Varför är det så viktigt att isolera funktionshindrade från samhällsgemenskapen? Sverige har ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  och den gäller i sverige sedan 2009-01-14 I denna konvention slås...

läs mer

Var inte för aktiv eller för passiv

Var inte för aktiv eller för passiv Är man för aktiv så har man inte rätt till personlig assistans och är man för passiv så har man inte heller då rätt till personlig assistans Så frågan blir hur aktiv eller passiv får man vara för att kunna få personlig assistans ?...

läs mer

Mänskliga rättigheter inget för sveriges radio

Sveriges Radio håller på oc h förändrar sina sidor på nätet och samtidigt så försvårar man för deom personer som inte ser och läser med skärmläsare Det blir allt svårare att hitta på sidorna och när man läser nyhetsdygnet  och hittar bra saker  så leder länkarna inte...

läs mer

Det finns ännu värre exempel än KommunLex

I söndagens Kalla Fakta hamnade KommunLex med VD Jonas Reinholdsson i centrum. Visserligen nämndes i förbigående att det finns en rad andra bolag som kommunerna anlitar i "utbildningssyften" kring frågor som rör stödet till personer med stora funktionsnedsättningar....

läs mer

Funktionshinderforskning

Barbro Lewin Några reflektioner efter Kalla fakta 10 november 2013 Avslag till varje pris Alla som är engagerade för funktionshindrades rättigheter har anledning att vara tacksamma mot TV4 för att Kalla fakta har kunnat göra detta upplysande, sorgliga och...

läs mer

Syns man inte så finns man inte

Våra makthavare tycks resonera som så att syns vi inte i samhället så finns vi inte heller och då behöver man inte heller se till att samhället är anpasat för personer med funktionshinder  och det ligger mycketi deras resonemang . För faktum är att vi är väldigt...

läs mer

Artikelförfattare

Vill du skriva debattartiklar med utgångspunkt från konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade Du är välkommen med artiklar till oss men du får inget betalt för dom  för vi är en idiell förening

läs mer

Så fungeradet förr

Efter det att jag suttit mer eller mindre inspärrad i min lägenhet blev jag oerhört lycklig då jag hörde på 90-talet politikerna tala om att de tänkte skapa ett samhälle där vi skulle kunna fortsätta att leva våra liv. Livet skulle främst inkludera valfrihet,...

läs mer

På 4 timmar i veckan skall man hinna med:

På 4 timmar i veckan skall man hinna: Sköta allpersonlig hygien och samtliga toalettbesök under veckan Handla och tillaga all mat man behöver samt ställa fram den på bordet och duka av samt diska under hela veckan Klä på sig o klä av sig kläderna under hela veckan...

läs mer

Svar på Erik Hörstadius

Svar på Erik Hörstadius Egentligen var det meningen att detta blogginlägg skulle handla om hur svenska staten och kommunerna vänder ut och in på rättighetslagar i sin iver att spara pengar. Men så fick man i går eftermiddag upp länkar på Facebook om en artikel från...

läs mer

Sveriges politiker bedriver folkmord

Sveriges politiker bedriver folkmord Admin Men lugn, det är nog inte dig det gäller, ännu… Men vänta bara… Råkar du vara så dum i huvudet att du kanske blir med i en bilolycka, eller drabbas av astma, allergier, eller andra sjukdomar… Ja då är t o m von med på listan...

läs mer

Funktionshindrade får inte leva som dom själva vill

Funktionshindrade får inte leva som dom själva vill   Har man ett funktionshinder som gör att man är beroende av andra personer i vissa lägen så får man  inte själv bestäma hur man vill leva sitt eget livdet är det andra som ska bestämma åt dig.   - Det är andra som...

läs mer

Så här ska hela befolkningen kartläggas

Jag tror att det skulle bli ett riktigt ramaskri om hela sveriges befolkning skulle bli så granskade som vi med asistansbehov är tvungna att godkänna enbart för att vi råkar ha ett funktionshinder som gör oss helt beroende av en annan person för att få leva ett...

läs mer

Vi har fått det för bra

Vi har fått det för bra   Vi med funktionshinder som gör oss helt beroende av andra personer för att kunna fungera i livets alla skeenden har fått det alldeles för bra i dagens samhälle enligt dom statliga och kommunala tjänstemänen  samt  politikerkåren Man kan inte...

läs mer

Medborgare eller patient?

Medborgare eller patient? Full delaktighet. Det är det som det handlar om, precis så som denna bloggs namn. Att vi ska vara fullt delaktiga i samhället oavsett funktionsförmåga. Att vi ska ha rätten att bestämma över våra egna liv. Att våra val och vårt...

läs mer

Man blir förnedrad av Försäkringskassan

Man blir förnedrad av Försäkringskassan Jag har varit beviljad personlig assistans sedan reformen trädde i kraft 1994. Under lång tid var omprövningarna inget som bekymrade mig. Två års intervallerna följdes inte särskilt noga och när det väl var dags var det inga...

läs mer

Uppgradera personlig assistans till 2000 talet

Vi hoppas att du vill stödja oss i kampen för en personlig assistans som genomsyras av respekt för individens integritet, självbestämmande och valfrihet. En reform som är förankrad i 2000-talet och handikapprörelsens värderingar. Utformad utifrån en helhetssyn för att...

läs mer

LSS inte bara personlig assistans

LSS inte bara personlig assistans Det verkar var som så att dom flesta tycks tro att LSS bara handlar om personlig assistans vilket är helt fel efter som det är 10 olika insatser i denna lag där personlig assistans bara är en av punkterna Här följer dom olika...

läs mer

Framtiden är inget för oss

Framtiden är inget för oss Varje vardag när jag är på väg hem från jobbet infinner sig en känsla och en tanke. Precis när jag är ett kvarter hemifrån mig. Det blir som en klump i magen när tanken om posten dyker upp. ”Just det, posten” tänker jag ”Undrar om det kommit...

läs mer

Allas lika värde stavas tvångsförflyttning

Allas lika värde stavas tvångsförflyttning Runt om i landet pågår det budgetarbete inom kommunerna  och man tittar på vad man skall spara på och många kommune har kommit fram till att det är inom hemtjänsten som man kan spara stora belopp i Flera kommuner planerar att...

läs mer

Vårt märkliga samhälle

Vårt märkliga samhälle Jag är blind och har rörelsehinder som gör att jag är beroende av rullstol vid alla förflyttningar och visst får jag rullstol både för inomhusbruk och en permobil för utomhusvistelse samt bostadsanpassning med ett garage för min permobil och...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera