Demonstrations och yttrandefriheten stoppas av sveriges kommuners biståndsbedömare

När biståndsbedömarna beslutar om att inte ge oss den tid vi vill ha för att kuna lämna våra bostäder i den omfattning vi själva anser oss vara i behov av och vid vilken tid vi har dessa behov så stoppar man samtidigt oss från demonstrations och yttranderätten samt föreningsrättten som alla finns inskrivna i vår grundlag och som står över alla andra lagar så begår biståndsbedömarna ett klart brott mot vår grundlag och får inga straff för detta klara lagbrott
Att det är så beror delvis på en mycket svag funktionshinder och pensionärsrörelse som inte samlar sina massor i stora protester mot denna vädervärdiga behandlingen av sina medlemmar som på detta sättet blir politiska fångar i sina bostäder och detta kallar man för en fungerande demokrati i dagens sverige
Det är inte enbart en nationell fråga då denna rätt finns inskriven ieuropakonventionen, funktionsrättskonventionen oc blir därmed ett brott mot folkrätten

%d bloggare gillar detta: