Hemtjänsten en social serviceinsats som skall ges på våra egna vilkor

Dom som sitter och planerar insatser som skall ges av hemtjänsten måste sluta upp med att styra när vi skall få nödvändig hjälp vihar behov av och vid vilken tid hjälpen skall ges
Som det nu fungerar så måste vi följa vad hemtjänsten gör och dom föråändra nästan dagligen tider då hjälp skall ges
Planerarna lever kvar i ett instugtionstänkande där allt sker på deras vilkor och vi skall bara rätta in oss i deras led
Vad man inte har tagittill sig är att förutsättningarna för detta tänkande togs bbort redan 2009 när funktionsrättskonventionen infördes i sverige för då skedde det ett paradigmskifte och man skall numera helt utgå från våra egna behov och på domtider som vi själva anser oss behöva hjälpen och vi skall inte behöva sitta och invänta hemtjänsten på olika tider utan den skallges på fasta tider som vi själva bestämmer och inget annat
Vi har faktiskt rätt att få leva ett fungerande liv och inte ett livefter planerarnas godtycke
Som det nu är så kan man inte planera andra aktiviteter då man inte kan vara säker på att hemtjänsten komer på avtalad tid

%d bloggare gillar detta: