Sverige det märkliga landet

I sverige har vi en social serviceinsats som heter hemtjänst so omfattar alla medborgare med en funktionsnedsättning men när man pacerar 65 års gränsen så heter samma insats äldreomsorg detta gör attt man får den uppfattningen att det är något speciellt att få en funktionsnedsättning när man pacerar 65 års gränsenVarför kan man inte ha ett och samma begrepp när det gäller insatsen hemtjänst oavsett ålder vi kräver att inte vi skall klumpas ihop i en enda grupp utan manmåste se oss som enskilda individer som har helt olika krav och förutsättningar precis som icke funktionsnedsatta personer
Bara för att man uppnår en viss ålder så har man med automatik inte samma behov av ett fungerande socialt liv enligt myndighetsverige som gärna försätter personer över 65 år i en total social isolering och andra människor skall avgöra vilka ens behov är och i vilken omfattniing man har hjälpbehov
Att detta står helt i strid gentemot vad sverige har förbundit sig att göra genom attman undertecknade och ratificerade funktionsrättskonventionen CRPD redan 2009
Där förband man sig att omedelbart förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjor som förhindra personer med funktionsnedsättning från ett liv i full samhällsgemenskap utan några begränsningar
Men utveckling går hel i en annan riktning nämligen man inskränker våra möjligheter allt mer från ett aktivt social liv i full samhällsgemenskap
Sveriges lagar såsom grundlagen,socialtjänstlagen , lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta personer som dock bara gäller för personer under 65 år
Samtliga lagar skriver att vi har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning
Men tyvärr så är både sveriges kommuner pådrivande i att vi skall få leva ett icke fungerande socialt liv och dom får stöd ända upp tillriksdagen för att få utsätta oss för grym ochomänsklig behandling med både förnedrig och förtryck
Att rättsväsendet tillåter detta visar på en vänskapskoruption av sällan skådat slag
Tack vare den utbredda vänskapskoruptionen så har vi inga som helst möjligheter till att få ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap då rättsväsendet inte utreder brott mot sveriges grundlag eller europakonventionen samt funktionsrättskonventionen
Inte ens den tredje statsmakten(Media törs ta tag i detta) och ingen jurist törs heller ta tag i denna rättsröta då risken finns att man åker ur advokatsamfundet om man agerar för den enskilde medborgares bästan

%d bloggare gillar detta: