Varför skall man straffas och förnedras och förtryckas enbartpågrund av funktionsnedsättning

Varför straffar och förnedrar och förtrycker man oss som har stora behovav praktisk hjälppå grund av funktionsnedsättning
Myndighetsverige gör allt vad dom kan för att vi inte skall få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som lagar och intenationella överänskomelser ger osss rätt till
Attmyndighetsverige gör så är en sak men vart är dom stora protestdemonstrationerna från densamlade funktionshinder och pensionärsorganisationernas sida
Vi ser aldrig några stora protestaktioner där den samlade funktions och pensionärsrörelsen gemensamtsamlar dom stora massorna för attt fåett slutpå förtrycketoch förnedringen viutsätts för dagligen
Så länge dom stora protestaktionerna uteblir så kan vi aldrignågonsin få leva ett självbestät liv i full samhällsgemenskap
När sedan någon gör något för att få fram domnödvändiga förändringarnas så blir den samlade funktionsoch pensionärsrörelsen sura ochmotarbetar i stälet dessa gräsrotspersoner som vill förändra samhällettilldet bättre för alla personer med funktionsnedsättningar
Så den stora frågan är varför straffar man oss som vill leva ett fungerande socialt liv utifrån våra egna förutsättningar

%d bloggare gillar detta: