Tvånget att leva i sin egen avföring är ettmycket stortproblemTvånget att leva i sin egen avföring är ettmycket stortproblem

Nukommer nästa fall av tvångetatt leva isinegen avföring upptillytan ochdet är ettenormt stortproblem fö dompersoner somutsätts för denna vedervärdiga behandli
Att utsättas för detta är inget annat än bde grym och omänsklig behandling samtfysisk och psykisk tortyr vilket är ett mycket klart lagbrott hindra inte kommunerna att fortsätta med denna behandling av sina kommuninvånare
Attdetkan fortsätta beror helt påatt vårt rättsystem godkänner denna behandling av personer med funktionsnedsättning

Viskall vara medvetna om attdet är mångdubbel så många som bor ieget boende so utsätts för denna vedervärdiga behanling tack vare att man inte får den nödvändiga hjälpen för att fåkoma tilltoaletttenitid
Bor mani eget boende så finns det ingen som ser att man utsätts för detta ochsomenskild så skäms man aldeles för mycket för att öppetgå utoch berätta för hur man behandlas av kommunen
Många törs inte heller klaga på grund av risken för att få det ännu sämre är mycketstor dådet till och med förekommer hot om indragning av den nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sina funktionsnedsätningar

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qLrGXg/anmalan-tvingades-ligga-i-egen-avforing?fbclid=IwAR17JFyQ72EMY8zYyxm6e6l8Q3WC_Xk_Wx-IwDFmJaMqCc0gYjh1fA6l6qg

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7387366
Jag hoppas nu på attvifår en levande debatt omkring den här viktiga frågan och inte bara tryck på olika knappar som att gilla eller reagera
Frågan måste komma upppådagordningen så att flera kan slippa behandlas pådet är sättet eller är inte våra medmänniskor värda attfåslipp
a denhär typen av förtryck

%d bloggare gillar detta: