Det gryma landet sverige

Två helt olika beslut på exakt samma underlag

Två helt olika bedömningar görs av två olika biståndsbedömare på exakt samma underlag för att kunna fatta beslut på hur stora hjälpinsatser man skall få på grund av funktionsnedsättningen
Den ena kommer fram till att man har hjälpbbehov hela sin vakna ti för att kuna leva ett värdigt liv medans den anra kommer fram till attt det räcker med 3 timar och 20 minuter om dagen för att täcka upp alla behov av hjälp
Den första biståndsbedömare har tagit hänsyn till hela lagstiftningen som gäler för hjälp åt funktionsnedsatta medans den andra enbart har tagit hänsyntill biståndsparagrafen i socialtjänstlagen och struntar fullständigt i övriga lagar
Det visar på att vi lever i ett rättslöst samhälle somfunktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Så här står det i europeiska komventionen om mänskliga rättigheter som är en del av sveriges lagar
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  1. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym,
    omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
    Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

%d bloggare gillar detta: