Riksdagen struntar i barn med olika funktionsnedsättningar

Nu när man gör barnkonventionentill svensk lag så struntarman fullständigt samtidigt i barn med funktionsnedsättningar eftersom man inte samtidigtgör funktionsrättskonventionenCRPD tillsvensk lag
Såriksdagen anser att barn med funktionsnedsättningar intehar rätt tillett fungerandeliv utifrån var och ens egna förutsättningar precis sombarna utan funktionsnedsättningar har rätt till
Men även sveriges kommuner kommer attstrunta i barn med funktionsnedsättningar ochderas rätt tillett fungerandeliv i enlighet med funktionsrättskonventionen
Det pågår en aktion för att göra även funktionsrättskonventionen tillsvensk lag påtorsdagar utanför riksdagen klockan 13.00

%d bloggare gillar detta: