I går var det åter en aktionsdag för att Funktionsrättskonventionen skall bli lag

Vi varhela 3 personer på plats och det var vi 3 som har startat aktionen och driver den famåt
Men vart var ni alla andra vi saknader er
Kan det var som så att ala funktionsnedsatta personer i hela sverige verkligen har fått det så bra att inte behövs några förändringar och alla lever ett fullvärdigt liv i full samhälsgemenskap precis somman har rätt till
Men låt mig tvivla jag tror ite alls att alla får sina lagliga rätttigheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap för att kuna leva ett socialt liv
Men utan er alla andra så kommer det aldrig att bli verklighet så att landets samtliga funktionsnedsatta oavsett ålder får leva ettt fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap
Sånu är det upp till bevis som gälller om man menar något med allas lika värde och allas lika rätt till ett fungerande socialt liv

Nästa vecka blir det ingen aktion och det beror på att det då Skall bli en demonstration på Myntorget som harhelt andra värderingarän vi har
Så hoppet är nu att det den 5 december blir fulltmed personer som stöder vår aktion för att även Funktionsrättskonventionenblir svensk lag precis som barnkoonventionen blir vid årskiftet så att även barn med funktionnedsättningar får rätten till ett fungerande liv ifull samhällsgemenskapprecis som icke funktionsnedsatta barn har rätt till
Så upp till bevis attni även står upp för dom med funktionnedsättningarovsett ålder
Så alla från0 år och uppåtär välkomna att vara med och stötta aktionen

%d bloggare gillar detta: