Utsätts vi för tortyr och omänsklig och förnedrande behandling av myndighetsverige ?

Så här står det i europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som är en del av svensk lagstiftning
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Så vad skall man då kalla det vi funktionsnedsatta dagligen utsätts för av myndighetsverige när dom gör all för att viinte skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som samtliga lagar faktiskt ger oss rätten till
Även funktionsrättskonventionen säger

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

%d bloggare gillar detta: