Sveriges officiella språk är svenska

2017 kom allmäna kommentarer till artikel 19 i CRPD i engelspråkig version och i dag har vi 2019 men ffortfarande så saknas en version på landets officiella språk som är svenska ochalla dokument skall finnas på landets eget språk men det gäller inte svenskar så vi som inte kan läsa engelska texter stängs ute från att kunna ta del av officiella handlingar på vårt eget språk ochvisar på att byråkratin lever i sin egen lilla bubbla och inte bryr sig om landets invånare

%d bloggare gillar detta: