Gästskribenter sökes till vår hemsida

Vi du som funktionsnedsatt med hjälpbehov berätta om hur du blir behandlad av myndighetsverige för andra så har du här möjligheten att göra det den sprids till media och riksdag och regeringen
Du får givetvis skriva under signatur om du vill men du måste berätta för oss vem du är

Gillar du att skriva debattartiklar eller krönikor så är du också välkommen med dina alster men du skall skriva med utgångspunkt från konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD)
Konventionen med allmäna komentarer och dom lagar som är bra att känna till finns att ladda ner från vår hemsida

Du som skriver får inte någon ekonomisk ersättning då vi inte har några inkomster utan allt bedrivs rent idiellt

Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Men vi som sysslar med funktionshinderpolitiska frågor vet att myndighetsverige inte lever upp till det som MFD skriver

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: