Vad betalar du för hjälpinsatser på grund av funktionsnedsättning

Har man hjälpbehov på grund av funktionsnedsättning så finns det två lagar samhället använder sig av
Den ena är LSS lagen om stöd ochh service åt vissa funktionsnedsatta personer och den andra är SoL socialtjänstlagen men helt beroende på vilken lag kommunerna ger hjälpen i så är det stora skillnader på kostnader för den enskilde hjälptagaren

Har man insatsen personlig assistans så betalar man inget för hjälpen medans insatser via socialtjänsten kostar betydande summor för samma hjälpbehov

Vi tar exempel ett toalettbesök har du LSS insatser för detta så är det gratis för den enskilde medans om du har insatsen via SoL så kan samma hjälpinsats kosta dig över 500 kronor i timmen samt kostnader för ett trygghetslarm så att du kan kalla påhjälp för att komma till toaletten
Vi tar även exemplet ledsagarservice har du insatsten via LSS så är den kostnadsfri medans en som får insatsen via SoL betalar för varje minut
Och så fortsätter det om man är beroende av olika hjälpinsatser på grund av funktionsnedsättning den ena betal medans den andre slipper kostnaderna
Vi har alltså lagarsom inte ser tillallas lika värde och allas lika rätt somman hela tiden påstår att det
råder inom samhället

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: