Vem i hela världen kan man lita på?

Det finns en sång somn heter vem kan man lita på och dessa ord är verkligen ord man måste ställa sig i dagens samhälle när man har funktionsnedsättningar som gör en helt beroende av andra medmäniskor
Som det är i dagens samhälle så är det ingen som verkligen tar ansvar för attt personer med funktionsnedsättning och stora hjälpbehov verkligen får den nödvändiga hjälpen man måste få för att kunna fungera i livets alla olika skeenden och få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap
Som det ser ut i dagens lagstiftning så har vi all rätt att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av men sedan så vantolkar tjänstemännen dessa lagar och nekar oss vår rättsmässiga hjälp som vi måste få
Och våra folkvalda politiker som skall se till att lagarna följs som det står i lagarna bryr sig inte om att tjänstemannakåren gör allt för att förstöra våra liv utan dom står bredvid och klappar händerna och tycker vad bra ni sköter det här åt oss
Sveriges regering och riksdag struntar även att införa konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) som man skrev under på redan 2007 att man skulle genomföra omedelbart män ännu efter 12 år så har man inte gjort något alls för attt CRPD skall inkorperreas i vår författning(Grundlag)
Så vi funktionsnedsatta kan inte lita på någon som skall ge oss våra mänskliga rättigheter och större delen av befolkningen struntar i att vi funktionsnedsatta inte får leva ett fungerande liv utifrån var och ens egna förutsättningar med stöd i form av sociala serviceinsatser som är lagstadgade

Men så länge man inte själv är drabbad så skiter man fullständigt i attt andra medmänniskor far illa så sverige är ett mycket kallt land när man har funktionsnedsättning med hjälpbehov

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: