Hög tid att skrota dagens hemtjänst och ersätta den med personlig assistans

Då dagens hemtjänst onekligen har mycket stora problem med att möta dagens krav påen fungerande hjälpinsatts för personer med funktionsnedsättningar oavsettt ålder så är detnu hög tid att man helt övergår till personlig assistans för personer med hjälpbehov pågrund av olika funktionsnedsättningar
Dagens hemtjänst har i dagsläget mycket stor personalomsättning som skall komma in i våra bostäde för att vara oss behjälpliga vid dom moment vi inte själva klarar av och detta system skaparenorma problem för den som behehöver hjälpinsatser med en stor otrygghet tack vare attt det ständigt kommer ny personal och det är fullständigt oappceptabelt och strider gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD) som sverige skrev under redan 2007 och ratificerade 2008 och somsedan 2009-01-14 skall vara rättesnöret för samtliga insatser som personer med funktionsnedsättninga har behov av
Men av någon mycket märklig anledning så efterlever landets socialtjänster inte detta och funktionsnedsatta får inte den hjälpen man har behov av utan man får enbart hjälp som kommunerna själva bestämmer efter deras åtgärdskatalog och så kan vi inte ha det i et modernt samhälle som säger sig värna våra mänskliga rättigheter
Att personlig assistans oavsett ålder är den absolut kostnadseffektiva serviceinsatsen för personer med funktionsnedsättningar den är omkring 100 kronor billigare per insatstimme än vad hemtjänsten är så det finns mycket pengar att tjäna för kommunerna på att införa personlig assistans i stället för hemtjänst för dessa personer
I både CRPD och våra nationella lagar så har självbestämmandet mycket stark ställning men detrespekteras i dagsläget mycket dålig av kommunernas socialförvaltningar tyvärr
I personlig assistans så är det den somhar behov av hjälp somhelt själv bestämmer vad man behöver hjälp med det kan ingen tjänsteman avgöra åt en och man bestämmer även vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning hjälpen skall ges
Har man personlig assistans så är det helt en själv somavgör vilka personer somskallkommain i ens bostad och vara behjälplig så på det sättet så slipper man stressad personal i stor omfattning som skallkoma in ibostaden
Om man övergår till personlig assistans i stället för hemtjänst så har man inga behov av särskilda boenden utan alla kan bo i egna boenden där man själv väljer att bo och är inte hänvisad till boenden som kommunerna tycker att man skall bo i
Personlig assistans skapar också mycket arbetstillfällen så det är lönsamt för staten och kommunerna att införa personlig assistans och den största delen över 87procent går direkt tillbaka till staten och kommunerna i formavskatter och avgifter så detfinns enbart fördelar för samhällsekonomin att införa personlig assistans istället för hemtjänsten

I CRPD artikel 19 slåst det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder och att den skall stämma med indipendent living rörelsen synpåpersonlig assistans
Och i artikel 20slår man fast attdet är enbart den hjälpbehövande som kan avgöra vilka hhjälpinsatser man har behov av och vilken omfattning man har hjälpbehov samt vid vilken tid man har dessa hjälpbehov så det kan ingen tjänsteman eller politiker avgöra åt en

Så man får med personligg assistans också bort den husarest som väldigt många sitter i och mår väldigt dåligt av det är även mycket dyrt för samhället att ha folk i husarest sat att det helt står i strid gentemot både CRPD sam europakonventionen samt vår egen grundlag att försätta persoerihusaret´st utan att ha begott något lagbrott

Vi får inte heller förglömma att kommunerna idagsläget tvingar våra anhöriga att vara oss behjälpliga 24/7 och det är inte acceptabel för våra anhöriga måste få leva sina egna li om domsjälva villdet utan en massa tvång från kommunernas sida många av våra anhöriga kanske väljer att vara våra assistenter men det skall cvara helt på frivillighetens grunder

%d bloggare gillar detta: