Dags att påminna om god förvaltning i våra myndigheter enligt förvaltningslagen(FL)

Dags att påminna om god förvaltning i våra myndigheter enligt förvaltningslagen(FL) Att påminna om grunderna för god förvaltning. Ur FL (2017:900) Grunderna för god förvaltning (5-8 §§): ——————–¬——————–¬—- Grunderna för god förvaltning Legalitet, objektivitet och proportionalitet 5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara … Fortsätt läsa Dags att påminna om god förvaltning i våra myndigheter enligt förvaltningslagen(FL)