Mänskliga rättigheter är ett samhällskontrakt mellan staten och den enskilde medborgaren

Konventionen om mänskliga rättigheter för personermed funktionsnedsättning(CRPD) är ett samhällskontrakt mellan den enskilde medborgaren och staten
I begreppet staten så ingår kommunerna och regionerna som har samma skyldigheter att se till att personer med funktionsnedsättning får den nödvändiga sociala serviceåtgärden som är nödvändig för att den funktionsnedsatta medborgaren skall kunna leva ett fungerande socialt liv såsom dom personer utan funktionsnedsättning har rätt till

Staten har genom detta kontrakt förbundit sig att inte sätta upp några som helst begränsningar av denfunktionsnedsatta medborgaren möjligheter till ett fungerande socialt liv på samma vilkor som personer utan funktionsnedsättning har rätt till enlig lagarna

Om staten ändå sätter upp olika begränsningar så begår staten ett kontraktsbrot(Folkrättsbrott) då konventionen är en del av folkrätten

Så funktionsnedsatta personer har alltså rätt tillatt kunna få leva ett fungerande socialt liv och inte vara förhindrad att kunna vara spontan och träffa sina vänner eller göra det som man känner för just då precis som människor utan funktionsnedsättning har rätt till

I artikel19 finns det inskrivet att man har rätt till personlig assistans oavsettt ålder och att man har rätt att själv få bestämma över med vem eller vilka manskall vara sammanboende med

I artikel 20 slåst det fastt att det är enbart den enskilde funktionsnedsatta som har rätt att bestämma över vilken hjälp man har behov av och i vilken ofatttning man har hjälpbehov av samt på vilken tid på dygnet man har behov av den sociala serviceinsatsen

SåCRPD garanterar oss våra rättigheter mera än vad den föråldrade LSS lagen föreskriver så vår kamp måste vara att CRPD blir införlivad i den svenska lagstiftningen

FUNKTIONSHINDRADES RÄTTIGHETER ÄR SAMHÄLLETS SKYLDIGHETER
De bärande principerna i funktionshinderspolitiken är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Fokus görs även på individens egna önskningar och att rättigheterna är individuella. Personen ska kunna styra sin vardag.

%d bloggare gillar detta: