Det hade jag ingen aning om får man höra fr våra politiker

Hur många av våra politiker på alla plan vet verkligen vad dom beslutar om och vilka konsekvenser dom fattade besluten får för den enskilde medborgaren
Det är inget ovanligt att när politiker kommer till sammanträden där man skall besluta om viktiga saker så öppnar dom kuvertet på plats och har alltså inte läst handlingarna som berör det man skall behandla på sammanträdet
Så det är inte underligt att många beslut blir som dom gör och medborgare får lida på ett sätt som inte är bra
Det minsta vi medborgare kan kräva av våra politiker är att dom är pålästa när dom kommer på sammanträdet

%d bloggare gillar detta: