Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Våra jurister inom rättsväsende anse nämligen attman kan inte ta några som helst hänsyn till dom internationella överänskomelserna som sverige har förbundit sig att efterleva i och med att man har skrivit under och ratificerat konventionenom mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

På grund av att juristerna inom rätttsväsendet vägra att använda sig av CRPD på grund av att den inte finns inskriven i vår författtningsamling så får vi funktionsnedsattta inte någon möjlighet att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap såsom det föreskrivs iCRPD

VVitvingas att leva våra liv i både förnedring och förtryck på grund av att jurister och dom politiskt tillsatta nämndemänen vägrar att acceptera att sverige har undertecknat och ratificerat CRPD

Så här säger myndighheten för delaktighet om CRPD och hur den skall användas

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

I och med att våra förvaltningsjurister vägrar att efterleva givna förutsättningar så kräver vi att regering och riksdag omedelbart ser till att CRPD skrivs in i vår författningsamling så att den blir tvingande för våra förvaltningsjurister och nämndemänen att efterleva den fullt ut så att vi funktionsnedsattta får våra mänskliga rätttigheter tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap som det föreskrivs i CRPD

Ni inom regeringen och riksdagen har nu haft 10 år på er att genomföra det att CRPD blir inskriven i vår författning som ni har förbundit er attgöra
Attt ni hitintills har vägrat visar mycket klart på hur ni betraktar sveriges funktionsnedsatta personer i alla åldra och hur ni anser atttdet är i sin ordning att desssa landets invånare skall leva i förtryck och förnedring samt satta i husarest
Skulle ni själva vilja leva det livni tvingar oss att leva i vi tvivlar mycket starkt på att så är fallet så varför tvingar ni osss till ett icke fungerande liv i förnedring och förtryck

Att ni skulle vara ovetande om hur det fungerar i dagens sverige betvivlar vi mycke starkt så nu hoppas vi att ni verkligen tar er i kragen och låte landets funktionsnedsatta också fåta del av den fulla samhällsgemenskapen

Även ni politiker på lokalplanet är lika skyldiga till det förtryck och förnedring som vi funktionsnedsatta tvingastill

%d bloggare gillar detta: