Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi igentligen ha våra folkvalda politiker till dom har sett till att dominte får lägga sig i ur våra tjänstemän behandlar landets invånare utan det är enbart en gruppp tjänstemän som har makten över hur våra liv skall se ut
Politikerna har stiftat lagar som gör dom totalt befriade från påverkan av hur olika förvaltningar inom stat och kommunal förvaltning bedriver sin verksamhet dom får inte lägga sig i hur tjänstemännen tolkar lagar och internationella överänskommelseer elller vilken personal som anställs inom dom olika förvaltningarna så kan tjänstemannakåren agera hur dom vill och i praktiken så är det då tjänstemännen som styr vårt land och inte dom som vi har valt för att vi tycker att dom har en bra politik

Så vi kan lika bra avskaffa alla folkvalda politiker då dom i alla fall inte fyller någon annan funktion än att ta emot en massa skatteinkomster som kan användas på andra saker som tjänstemänen anser vara bra
Och dett kallarr vi i landet sverige för demokrati jag kallar det för tjänstemannavälde som saknar verklighetsuppfatttning om hur livet fungerar för den lilla enskilda medborgaren
Kommer man som funktionsnedsatt på kolissionskurs med en tjänsteman i beslutandeställning så kan man lika gärna lägga sig ner och invänta liemanens ankomst eftersom manändå aldrig kommmer att fåsina lagliga och mänskliga rättigheter tillgodoseddda så att man kan leva ett fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar

Så här skriver den statliga myndigheten för delaktighet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och kommunikation.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Men det här som myndigheten skriver bryr sig inte övriga tjänstemanakåren sig om utan dom agerar helt efter sitteget tyckande

Och vi funktionsnedsatta får inrätta oss efter deras gottfinnande eftersom hela tjänstemanakåren står enade

%d bloggare gillar detta: