Ge oss rätten till ett fungerande liv enligt våra mänskliga rättigheter

Nu på måndag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen då vår rätt till det fungerande livet skall uppmärksamas
Sverige skrev under konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) redan 2007 och ratificerade den 2008 och den är bindande sedan 2009 för sveriges del
Men våra kommuner respekterar den absolut inte utan man gör allt för att vi inte skall få leva ettt fungerande liv och lägger ner enorma summor på att stoppa vår lagliga rätt genom att inte bevillja dom insatser vi har rätt till och på så sätt så drar dom igång hela rättsapparaten till enorma kostnader både ekonomiskt och mycket stora personliga lidanden för den enskilde medborgaren

Nu kräver vi att sveriges samtliga kommuner slutar upp med att neka oss våra mänskliga rättigheter enligt CRPD och verkligen lever upp till alllas lika värde och allas lika rätt till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap
Glöm inte bort att det kan vara du som blir helt beroende av hjäl på grund av olycka eller sjukdom nästa sekund även dina anhöriga kan drabbas ingen går säker

%d bloggare gillar detta: