Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt CRPD men inte enlig LSS

I Sverige så har vi en lag för stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) men den lagen tillkom redan många år före CRP DS tillkomst och LSS står helt istrid mot vad som stadgas i CRPD som tillkom 2007 och gäller i Sverige sedan 2009 ochCRPD står över vår nationella lag LSS
Svensk lag skall sedan 2009 stämma helt överens med vad som stadgas i CRPD och andra konventioner och fördrag som vi är bundna av genom våra internationella överenskommelser
Detta sker genom att Sveriges lagar skall tolkas konventionskomformt gentemot CRPD och alla andra konventioner och fördrag som Sverige är bundna av

Så att ta strid för bevarande av LSS är helt fel väg att gå då LSS i dag är helt inriktat på ett vårdtänkande i rätten tillpersonlig assistans det ser man direkt genom att man bara kan få personlig assistans enligt en massa diagnoser i ett sjukvårdstänkande när personlig assistan enligtCRPD är helt inriktat på ett socialt servicetänkande
LSS har även ett så kallat bedömningsinstrument som skall ligga tillgrund för rätten till personlig assistans men detta bedömningsinstrument strider helt mot både artikel19 och 20 i CRPD om den den personliga rörelsefriheten
I artikel20 slår man fastatt det är enbart vi själva som kan bestämma över i vilken omfattning och vid vilken tid våra hjälpbehov skall omfattas av det får ingen enskild tjänstman avgöra
Så jag råder er att lägga ner kampen för ett bevarande av LSS som ändå står i strid gentemot konventionskomform tolkning av CRPD
Däremot skälva gemensamt ta striden för att bevara den personliga assistansen men dåmåste vi slåss för vår rätt i enlighet med vad som stadgas i CRPD artikel 19och20 men samtliga artiklar i CRPD ger oss rätten tillrett självbestämt liv med fulla medborgliga och mänskliga rättigheter i etttsocialt samanhang

%d bloggare gillar detta: