Ledsagarbegränsningar står i strid gentemot gällande lagstiftning

Kommunerna påstår att dom bara följer lagennär dom begränsar ledsagarservicen för personer som har dessa behov vilket inte stämmer överäns med vad lagarna föreskriver

Kommunerna begår brott mot regeringsformen kapitel 1 och 2 när dom begränsar vår rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap och man begår även brott mot europakonventionen om mänskliga rättigheter artiklarna 3,5 och 11 samt artikel 20 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Och slutligen mot SoL eller LSS beroebnde vilken lag man använder sig av
Svensk lag skall tolkas konventionskomformt getemot konventionerna vilket inebär att alla beslut skall följa vad som står i konventionerna men det bryr sig inte kommmunerna och förvaltningsrättsystemet sig omutan dom har sina egna regler och detta innebär total rättslöshet för oss som är helt beroende av ledsagarhjälp för att kunna fungera i livet samtlig skeenden

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

%d bloggare gillar detta: