Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige

Man blir som äldre funktionsnedsatt:

Lätt övermedicinerad man glömmer bort att äldre inte tar upp läkemedel på sama sätt som yngre utan man  lagrar det i kroppen  i stället för att  förbruka det i rätt takt vilket ofta skapar  förvirringstillstånd

Man tvingas att bära blöjor  och leva i sin egen avföring på grund av otillräcklig personal vilket ofta leder till svampinfektioner ,urinvägsinfektioner som gör att man uppfattas som psykisk sjuk och hänvisas till psykvården i stället för att ta bort orsaken till infektionerna

Man blir lätt undernärd på grund av för litet näringsintag och det slutar lätt med döden som följd

Man får inte tillräckligt med social samvaro som gör att man blir socialt isolerad och i slutändan drabbas man av olika sjukdomstillstånd

Att allt det här  strider mot vad våra lagar och föreskrifter säger är det ingen som bryr sig om  utan man påstår bara att man följer lagen och äldre funktionsnedsatta blir utsatta för grym och omänsklig behandling vilket helt står i strid gentemot både sveriges grundlag och europarätten

%d bloggare gillar detta: