1980 fick vi en ny socialtjänstlag

I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Omsorger om människor med funktionshinder

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull syssel- sättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Lag (1990:1403).

Att människor med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsätttning har alltså funnits som lag i 38 år nu men vi kan inte med bästa villja i världenpåstå att funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen man hhar behov av

1993 fick vi ytterliggare en ny la (LSS)   g som skulle garantera oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en fuktionsnedsättning

Så 2007 fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD) som ytterliggare ger oss rätten att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning i full samhällsgemenskap

Vi har alltså haft lag sedan 38 år som har gett oss rätten till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap men vad har då hänt i praktiken

Det som har skett är att desto mera lagar och konventioner vi får som garanterar oss ettt liv i full samhälsgemenskap i stället har gjort det ännu svårare att få leva ett fungerande liv i frihet med full samhällsgemenskap

Makten visar med all tydlighet på att lagarna är inget än en massa vackra ord på ettt pappper utan någon som helst förpliktelse att verkstäla det man har beslutat om

Kom ihåg detta här nu när det är dags för nya val av dom som skall företräda oss i dom olika beslutande organen

Ställ frågan till era lokala partiföreträdare om hur dom har tänkt sig att makten skall leva upptill dom lagar som finns för att vi skall få vara fullt delaktiga i samhälsgemenskapen utan en massa märkliga begränsningar av vår rätt till det fungerande livet

%d bloggare gillar detta: