Skäliga levnadsvillkor för funktionsnedsatta står i strid mot lag

När kommunerna vägrar insatser via LSS så hänvisas man till den kommunala hemtjänsten och besluten fattas enligt socialtjänstlagen och biståndsparagrafen men man tar inte hänsyn till kapitel 5 i SoL om särskilda bestämelser för visssa grupper där det mycket klart framgår att funktionsnedsatta har rätt att erhåla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Så man kan inte hänvisa till skäliga levnadsvillkor när det gäller hjälpinsatser för funktionsnedsatta eftersom detta står i strid mot socialtjänstlagen kapitel5 och sveriges grundlag kapitel 1 och 2 samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) samt europakonventionen om mänskliga rättigheter

Att vårt rättssystem godkänner denna mycket märkliga behandlingen av funktionsnedsatta visar på den grundsynsamhället har på personer med funktionsnedsättningar

%d bloggare gillar detta: