Varför granskas inte det mycket stora lagtrotset inom förvaltningsrättsystemet

Våra lagarsäger mycket tydligt att funktionsnedsatta har rätt att leva som andra utan en funktionsnedsättning och erhålla den nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sina funktionsnedsättningar

Trots detta så tillåter våra förvaltningsrätter att våra kommunala tjänstemän fattar beslut som helt förhindrar oss från att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Man tillåter att kommunerna frihetsberövar funktionsnedsatta på grund av att man har behov av hjälp för att komma utanför bostaden och kunnavara aktiv för att kunna nyttja sina grundlagsskyddade rättigheter

Man tillåter även våra kommuner att förtrycka och förnedra oss genom att man tvingar oss attt leva i vår egen avföring

Det är mycket märkligt att ingen verkar vara intresserade av hur vi funktionsnedsatta får leva i ett land som kallar sig för en rättsstat och att man anser alla vara lika mycket värdahar samma rättigheter skall gälla

%d bloggare gillar detta: