Grym och omänsklig  behandling samt tortyr är förbjudet enligt  lag

Enligt sveriges grundlag samt europakonventionen  och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta(CRPD) råder det totalförbud mot grym och omänsklig behandling samt tortyr av alla människor  men det finns tydligen ett  område där det är fullt tillåtet att använda sig av detta förfaringsätt

Området där det är tillåtet  handlar om oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar oss får man enligt både regering,riksdag,förvaltningsrätterna samt sveriges kommuner använda sig av detta

Man visar det med alltydlighhet genom att man hela  tiden gör allt man kan för att vi aldrig skall få leva ett fullt fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar

Att man har förbundit sig att ge oss den personliga assistansen som vi har behov av för att just kunna leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar är inget som man tar någon som helst hänsyn till

Man vill helt enkelt att vi själva väljer att avsluta våra liv så att  dom slipper ta något som helst ansvaför  oss enlig deras stiftade lagar och  undertecknade åtaganden i enlighet med  våra mänskliga rättigheter

Omdetta inte är både grymt och omänskligt  samt psykisk tortyr  så vad  skall vi då kalla den behandling som vi dagligen  utsätts för av våra makthavare som handlar som både domare och bödel över våra liv

%d bloggare gillar detta: