Sveriges kommunpolitiker ett hot mot våra demokratiska rättigheter

Sveriges kommunpolitiker är ett stort hot mot funktionsnedsattas  demokratiska rättigheter när man godkänner att kommunens tjänstemän inte behöver uppfylla lagarna som ger funktionsnedsatta rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som lagarna säger att man har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas möjlighet till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap är samtidigt ett hot mort dom demokratiska rättigheterna som landets grundlagar garanterar  alla medborgares rätt till

Att våra kommunpolitiker låter detta ske visar på en mycket skrämmande människosyn där man klart säger att funktionsnedsatta  kommuninvånare inte skall komma och tro att dom har några somhelst rätt till ett fungerande liv med alla demokratiska rättigheter som den övriga befolkningen har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas  möjligheter till den fria rörligheten att själv få avgöra när man vill lämna sin bostad och i vilken omfattning man vill göra det är en inskränkning av domdemokratiska rättigheterna som samtliga kommuninvånare omfattas av

Att detta kan fortsätta hela tiden utan några förändringar beror helt på att vi har ett rättsystem  som inte ser till att lagarana och dess intentioner efterlevs utangå kommunernas ärende framför lagarnas  är en stor rättskandal med politikernas goda minne

Att man begår brott mot internationella överänskommelser i form av brott mot konventionen om mänskliga rättighete för funktionsnedsatta  personer (CRPD) är inget man bryrr sig  om i landetsverige

%d bloggare gillar detta: