2018 det stora valåret

Nu är det 2018 och i år så skall vi alla vara med och påverka om vilket samhälle vi alla vill ha vi har val till 3 olika instanser som alla har mycket stor inverkan på våra möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap som sverige som nation har förbundit sig för att vi skall ha rätt till enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Vi har 3 olika instanser som vi skall välja vilka som skall få företräda oss i samhällsutvecklingen dom närmaste 4 åren

Val skall ske till Riksdagen, Landsting och kommuner och samtliga 3 nivåer påverkar våra möjligheter till ett fungerande liv i ettt socialt sammanhang där vi alla har rätt till det fungerande livet utan en massa mycket märkliga begränsningar som saknar igentligt stöd i våra lagar men som ändå används mycket flitigt av våra socialbyråkrater och samtliga nivåer har sina egna märkliga beedömmningar av vår rätt till det fungerande livet med självbestämmande som det står i våra lagar och dom får stöd av våra förvaltninsdomstolar som ändåskall vara den garant som skall se till att vi får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utannågra begränsningar från socialbyråkraternas och våra politikers sida

Så frågan vi alla måste ställa oss är hur vill just jag att samhälet skall se ut dom närmaste 4 åren och vilket parti skall få föra just min talan

För det är bara genom att vi själva väljer det parti somvi tror att dom verkligen gör allt dom kan för att just jag skall kunna få leva ett fullt fungerande socialt liv utan begrränsningar från maktens boningar

Så jag hoppas nu att ni alla tar er chans att påverka samhälsutveckligen så att vi alla med olika funktionsnedsättninga verkligen får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utan några som helst begränsningar från maktens sida utan enbart från var och ens egna förutsättningar

Så se nu till att ni alla frågar ut dompolitiska partierna vart domverkligenstår i funktionshinderpolitiken och hur dom tänker se till att vi alla funktionsnedsatta verkligen får bli fullvärdiga medborgare i landet sverige för i dag så får vi inte vara fullvärdiga medborgare enbart på grund av att vi råkar ha en eller flera funktionsnedsättningar

Så rösta nu utifrån din egen övertygelse om vilket parti som bäst kan företräda oss med en eller flera funktionsnedsättningar för att vi verkligen skall få leva det fungerande livet utifrån var och ens egna förutsättningar och eget självbestämmande

%d bloggare gillar detta: