Individuella behoven  skall  tillgodoses säger lagen

Våra lagar som styr våra liv som funktionsnedsatta med olika hjälpbehov säger samtliga att alla beslut skall utgå från den enskildes specifika behov så att denne kan  leva som andra utan en funktionsnedsättning i full samhällsgemenskap  och kunna vara en fungerande människa i ett socialt sammanhang

Men våra olika tjänstemän inom socialförvaltningarna , bostadsanpassningar och inom övriga områden som berör våra olika hjälpbehov  anser att vi inte skall  få våra olika hjälpbehov bedömda efter våra enskilda behov utan dom anser att alla bedömningar skall ske efter  olika principer såsom normaliseringar,schabloniseringar och skälighets nivåer i stället för att leva upp till våra lagar och dess bestämelser  som ger oss rättt till enskildbedömning så går man mycket dyra utbildningar hos olika juristföretag som har specialiserat sig på att leta kryphål i lagen  för att tjänstemänen inte skall bevillja oss vår lagliga rättigheter

Man anlitar dessutom mycket ddyra juristkonsulter som skall vara behjälpliga för att inte behöva leva upp till våra lagar

Och våra folkvalda står bredvid och klappar sig för bröstet och säger vi är helt oskyldig till att tjänstemänen förstör andra människors hela livssittuation med följdenav försämrad hälsa för både de enskilde och dess familj

Detta förfarande gör att den enskilde allt för ofta hamnar i ett moment22 där ingen tar ansvar för att denne skall få leva ett fullt fungerande livv i full samhällsgemenskap precis som det är meningen med alla lagar och konventioner som är godkända av sveriges riksdag

Vi  måste få ett slut på detta lagtrots från våra  tjänstemäns sida dom måste helt enkelt se till att dom gör precis det som står i lagtexten och inte fattar märkliga beslut efte sitt eget huvud och tyckande

Alla som inte vill leva upp till lagarna och dess intentioner borde omedelbart byta yrke så att den enskilde inte drabbas av deras mycket skrämmande människosyndär man ser funktionsnedsatta som enbart besvärliga som skall veta sin plats och vara nöjda med vad som erbjuds helst av allt vill dessa mäniskor att funktionsnedsatta  skall stå med mössan i hand och buga och be för att dom skall få överleva 

%d bloggare gillar detta: