Funktionsnedsatta med stora hjälpbehov omfattas inte av grundlagen varför?

Personer med stora hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar omfattas inte av sveriges grundlag  kapitel 2

Det är tack vare attt vi förnekas vår rätt till den nödvändiga hjälpen vi har behov av  för att kunna vara aktiva i dessa samanhang

Vi  står därmed också helt ute från våra grundlagsskyddade rättigheter

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

                                                                                                                                                                                

%d bloggare gillar detta: