Om behov inte kan tillgodoses på annat sätt

 

Lagen säger att man har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen man kan ha behov av på grund av sin funktionsnedsätttning om den inte kan lösas på annat sätt än genom socialförvaltningens område så har man rätt till insatserna

Det har kommunerna tagit sikte på helt för att kunna lämna avslag på sökta insatser och kommunerna hänvisar till både äktenskapsbalken och föräldrarbalken samt att man har andra som bor i samma bostad nämligen barn till den som söker insatser enligt kommunerna skall dom ställa upp som assistente

Tyvärr så har kommunerna fått med sig domstolarna på detta resonemang          och avslår ansökta insatser

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: