Arbetslösheten ökar snabbt

Nu när försäkringskassan kommer med nya tolkningar av Lss och säger att omkring 6 000 kommer att bli av med sin personliga assistans så kommer då samtidigt minst 18 000 tusen personliga assistenter lågt räknat bli arbetslösa och kommer tvingas ut i en ovisss framtid och samhället komer att bli tvungna att försörja dessa assistenter

Man gör inte bara personliga assistenter arbetslösa man förstör dessutom för en stor mängd andra personer i deras omgivning och yrket personlig assistans kommer inte att vara ett yrke man kan vara stolt över så slutsatsen blir att det framöver kommer att bli mycket svårt att rekrytera personer till dom sociala serviceyrkena såsom hemtjänste och övriga LSS insatser

Regeringen måste med omedelbar verkan se till att leva upp till sina åtaganden i enlighet med CRPD där man förbinder sig attt förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta att kunna vara fullt delaktiga i samhället på jämlika villkor som den övriga befolkniingen

Att en Socialdemokratisk ledd regering nu ser till attt gruppen funkgtionsnedsatta mister sina mänskliga rättigheter och förstör för dom som vill arbeta med den sociala serviceverksamhetn som gör det möjligt för funktionsnedsatta att kunna vara en del av samhällsbilden och eftersom regeringen med Statsministern i spetsen säger att alla skall vara med då kan man inte samtidigt utestänga många tusen från samhället av rent idiologiska skäl

Det är inte bara gruppen som får insatser via LSS somdrabbas av försämringarna utan gruppen som får sina hjälpinsatser via SoL får det ännu sämre ochdet är inte bara den arbetsföra befolkninen somnu drabbas mycket hårt utan detär funktionsnedsatta i alla åldrar

Man kan inte med trovärdighet heller påstå att det är för dyrt med att ge domfunktionsnedsatta tillgång till hela samhället faktum är att om man ger alla funktionsnedsatta oavsett ålder möjlighet till att kunna vara fullt delaktiga i hela samhället så minskar man samtidigt den stora arbetslösheten och då minskar man också många kostnader inom den övriga samhällsapparaten såsom sjukvård och försörjningskostnaderna  samt att man mycket kraftig kan skära i den enorma byråkratin man har byggt upp för att kunna genomdriva alla försämringar för funktionsnedsatta

Vi kräver nu att regeringen med omedelbar verkan förändrar sin inställning till dom funktionsnedsatta samhällsmedborgarna så att domfår full tillgång till hela samhälleyt på jämlika villkor som denövriga befolkningen

 

%d bloggare gillar detta: