Vår rätt till självbestämande ett hot

 

Funktionsnedsattas självklara rätt till et fullt fungerande liv i full samhälsgemenskap med eget självbestämmande  utgör ett mycket stort hot mot vårav byråkrater och vissa politiker som anser  att det bara är dom som skall bestämma över hur vi skall leva våra liv och i vilken omfattning vi skall få den nödvändiga hjälpen vi kan ha behov av på grund av våra olika funktionsnedsättningar

Enligt deras livsfilosofi så skall det enbart vara olika kollektiva lösningar utan hänsyn till enskillda personers olika behov av hjälpinsatser

Funktionsnedsatta personer är enligt deras filosofi inte kapabla att fatta egna beslut som  berör deras egna liv dom skall enbart rätta in sig i ledet och vara tysta för dom har ingen som helst rätt till lagarnas krav på självbestämmande

Det är tack vare deras livsfilosofi som vi i dag har en mycket stor kris inom den sociala  servicesektorn såsom hemtjänsten och den personliga assistansen  samt den stora otillgängligheten och icke jämlighet i levnadsvilkoren

 

%d bloggare gillar detta: