Regeringen måsteomedelbart ändra sin politik

1. Stoppa de av HFD och försäkringskassan hårdare bedömningarna när det gäller rätten till Assistent till dess LSS Utredningen är klar och färdigbehandlad

2, Höj takhyran i Bostadstillägget till 7500 kr/månaden . och indexera det så att takhyran täcker normalt förekommande hyror för mindre lägenheter.

3, Tag bort begreppet sjukersättning tillsvidare och ersätt det med förtidspension för de personer som av FK och AF ”inte l anses kunna tillföra något på arbetsmarknaden” Jämställ gruppen ekonomisk, status och förmånsmässigt med ålderspensionärer.

4. De förändringar som nu föreslås i vård och Handikappersättningen får inte omfatta tidigare fattade beslut och FK ska tillåtas ha positiv marginal för den sökande i sina bedömningar.

Dessa 4 krav tycker jag är helt rimliga att ställa på en Regering som påstår sig vara en regering för alla och i en högkonjunktur. Sverige kan inte anses vara ett välfärdsstat om man behandlar den funktionsvarierade som man gör i dag.

 

Sven Peter Sörenssen

 

%d bloggare gillar detta: