Ingen gillar instutionsboenden men ändå så skall äldre funktionsnedsatta tvingas dit

 

Inomfunktionshindervärlden så talar man bara om personer i yrkesverksam ålder och barnen men varför nämner man aldrig oss som har kommit upp i pensionsåldern

Är vi som har paserat arbetslivet inget värde eller vad beror denna åldersdiskriminering på från funktionshindervärlden

Funktionshinder organisationerna säger sig slåsss för attt funktionsnedsatta inte åter skall tvingas inpå instutionsboenden men samtidigt så accepterar man attt vi äldre skallbo på instutionsboenden för våra äldreboenden är inget annat än instutionsboenden man har bara bytt namn på dom

Så varför skall vi behöva leva ett liv som ni själva inte vill leva förstår inte varför vi äldre inte skall ha rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som hela denövriga befolkningen har rätt till

Vi måste få ett slut på denna åldersdiskriminering av oss som har kommit upp i pensionärsåldern och har en funktionsnedsättning Vi måste fåvår självklarar rätt till ett fungerande liv utan förtryck och förnedring som sker i dag i stor skala

I dagsläget så fråntas man allt vad en värdig ålderdom skall vara man får inte bestämma över vad man skall äta och när man skall gå up eller gå och lägga sig man får inte heller själv bestäma om man vill gåut och äta en bit mat i goda vänners lag om man har behov av förflyttningshjälpp

Man fråntas allt vad självbestämmande heter bara för att man är äldre med funktionsnedsättning men kom ihåg att ni alla kommer att bli äldre en dag

Alla måste tala klarspråk över hur man vill att vi äldre med funktionsnedsättningar skall leva våra liv skall vi själva välja att avsluta våra liv på grund av den fysiska och psykiska misshanden vi dagligen utsätts för av våra makthavare och andra

Man måste berätta i klartext vad vi har att förvänta oss av samhället i form av praktisk hjälp på grund av våra funktionsnedsättningar så att vi själva får välja hur våra liv skall fungera eller om vi skall avsluta dom

 

Sven Aivert

%d bloggare gillar detta: