Sveriges mest smittsamma och farligaste personer

 

Personer över 65 år med funktionsnedsättning somgör att man har stora hjälpbehov måste vara sveriges mest smittsamma och farligaste personer eftersom hela myndighetssverige gör allt dom kan för att isolera dessa personer från den övriga befolkningen och möjligheten till att få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Man låser in oss i våra bostäder och i vissa fall tvvångsförflyttas man in på särskilda boenden och förnedras genom att man tvingas att bära blöjor utan att man igentligen har behov av detta på grund av medicinska besvär och risken är stor att man drogas ner för attt man skall hålla sig lung och inte komma och kräva att man skall få leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap och kunna umgås med vänner och bekanta eller gå ut och äta en god bit mat eller gå på något kulturevenemang

 

Och både pensionärsrörelsen och funktionshinderrörelsen anser att detta är helt i sin ordning eftersom ingen abv dom agerar för denna grupp

Pensionärsrörelsenär enbart intresserade av gruppen pigga pensionärer som klarar sig själva i vardagen och funktionshinderörelsen är bara intresserade av funktionsnedsatta under 65 år

Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer och det har även EU gjort

Konventionenär gilltig i sverige sedan 2009-01-14 och den omfattar alla funktionsnedsatta oavsett ålder men det bryr sig inte våra myndigheter sig om

I konventionen slåst det fast i artikel 4 att sverige skall förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta från möjligheten att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

I artikel 19 så slår man fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder

I artikel 20 slår man fast att det är bara den enskilde somkan avgöra vilka hjälpbehov manh har behov av och i vilken omfattning man behöver hjälp samt när hjälpen skall ges det kan alltså ingen enskild tjänsteman bestäma men det är precis det dom gör i dagens sverige

I både konventionen och våra nationella lagar såhar vårt självbestämmande en mycket central punkt och skall respekteras men även det struntar man fullständigt i

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: