Ett ända liv med självbestämmande  får vi

 

När vi kommer till världen så får vi ett ända liv som vi skall förvalta på bästa sätt  och dom första åren upp till vår myndighetsålder så är det andra som har bestämmanderätt över våra liv

Men från och med myndighetsåldern så är vårt självbestämmande en central punkt i våra liv vilket även våra lagar ger oss rätten till

Men om vi har fötts med en funktionsnedsättning eller fått en förvärvad funktionsnedsättning  som gör oss helt hjälpberoende så fråntar våra byråkrater oss vårt självbestämmande  och bestämmer helt över vad vi får göra och när och i vilken omfattning vi får vara aktiva

 

Varför skall en byråkrat få bestämma över hur  vi själva vill leva våra livnär vi inte ens är omyndighetsförklarade?

Varför skall en byråkrat bestämma över hur ofta vi skall gå på toaletten och hur lång tid det får ta?

Varför skall en byråkrat bestämma vad vi skall äta för mat?

Varför skall en byråkrat bestämma över hur ofta vi skall fålämna våra bostäder och hur länge vi får vara borta?

Varför skall en byråkrat bestämma över hur ofta vi vill träffa vännner och umgås med dom?

Varför skall enbyråkrat bestämma över när vi skall gå upp ur sängen eller när vi skallgå och lägga oss?

Detta är bara en mycket liten del av vad vi själva inte får bestämma över enbart för att vi råkar ha en funktionsnedsättning

Byråkraterna tar inte bara  ifrån oss vårt självbestämmande utan man tar även bort stora delar av vårt medborgarskap när man förnekar oss våra lagliga rättigheter till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Är det verkligen ett sådant här samhälle vi vill ha där man fråntaross delar av vårt medborgarskap och   utsätter både oss självaoch våra anhöriga för psykisk tortyr

 

vi ałla har bara 1 liv. Det är det här livet som gäller. Det finns ingen som får ett liv till. Ska verkligen någon annan få stjäla det livet? Värk och funktionsnedsättning­ är inte det stora problemet. Det stora problemet är att byråkrater har rätten att göra oss funktionshindrade och stjäla våran tid här på jorden.

%d bloggare gillar detta: