Kommunala politiker och tjänstemän utgör ett hot mot vår hälsa oc demokratin

 

Dom kommunala politikerna och tjänstemänen inom socialtjänsten utgör ett mycket stort hot mot funktionsnedsattas hälsa och deras demokratiska rättigheter när man tar fram och beslutar om att begränsa funktionsnedsattas möjlighet till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Dom agerar både som domare och bödel över våra liv och fråntar oss alla möjligheter till ett självständigt liv utifrån våra egna förutsättningar och vi skall enbart acceptera deras mycket skrämmande syn på personer med funktionsnedsättningar med olika hjälpbehov

 

I och med att man beslutar om att begränsa en funktionsnedsatts möjligheter till det fungerande livet så säger man samtidig   att vi struntar fullständig i att du får en mycket försämrad hälsa genom både fysiskt och psykiskt lidande för du har i alla fall inget som helst människovärde

Det är inte bara vi med funktionsnedsättningar som drabbas av deras mycket cyniska inställning utan även våra nära och kära drabbas av både fysiska och psykiska lidande när man inte ger oss våra lagliga rättigheter i enlighet med våra nationella lagar samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer

Deras inställning till grundlagen är också ett stort problem för deras agerande gör att vi inte får våra grundlagsskyddade rättigheter att kunna vara engagerade i olika sammanhang såsom politiska och kulturela evenemang och vi hindras att åta oss olika uppdrag inom våra olika intresseområden

I konventionen om våra mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta så förbinder sig sverige att förändra samtliga lagar , föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta från det fulla deltagande i samhället pålivets samtliga områden och detta gäller sedan 2009-01-14 och man kan inte som kommunalpolitiker eller tjänsteman säga att detta berör inte oss och vår verksamhet eftersom kommunen utgör en del av sverige

Våra nationellla lagar skall stämma överäns med konventionen och att dom gör det påstår både regeringen och riksdagen men sedan struntar man i det på kommunal nivå genom att hänvisa till det kommunala självstyret

Så min fråga blir vilket skall gälla är det vad våra kommunala politiker och tjänstemänen tycker eller skall det vara våra lagar och den konvention om mänskliga rättigheter som finns sedan2009-01-14 som sverige är juridiskt bunden att efterleva i och med att man ratificerade den redan 2008

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: