Ramlagarna ett hot mot vår rätt till ett fungerande liv

 

En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

 

Dom ramlagar som styr våra möjligheter till det fungerande livet är

Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionsnedsatta (LSS) samt hälså och sjukvårdslagen (HSL) även färdtjänstlagen är en ramlag

 

På alla dessa områden så har vi överlåtit våra möjligheter till det fungerande livet åt dom så kallade experterna och det skulle kunna fungera om vi bara hade det goda samhället där man verkligen ser tillatt alla får den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Men så länge vi inte har det goda samhället så kommer vi också att tvingas till ettt liv i förtryck och förnedring med stora begränsningar av våra möjlighete till ett människovärdigt liv

Men sedan har vi konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller sedan 2009-01-14 och som står över vår nationella lagstiftning men det bryr sig inte våra myndighetspersoner sig om utan man fortsätter med att förtrycka och förnedra oss

För att vi skallfå igenom våra mänskliga rättigheter så måste vi alla höja våra röster nordentligt och inte nöja oss med en knutennäve i byxfickan

Vi kan alla på något sät göra våra röster högre exempel genom demonstrationer skkrivelser eller på andra sätt vi själva kommer på det viktiga är att vi alla hjälps åt med det vi kan

%d bloggare gillar detta: