Övergreppen på oss funktionsnedsatta måste få ett slut

 

 

Ett övergrepp är något som en starkare person gör mot en svagareDet kan var en

 

handling som är olaglig i sig själv, eller som ”bara” är emot den svaga(re) personens vilja, och som får honom eller henne att känna sig utnyttjad och/eller kränkt.

Både staten i form av förvaltningsrättsystemet och försäkringskassan samt sveriges kommuner begår dagligen övergrepp på oss funktionsnedsatta som har stora hjälpbehov på grund av våra olika funktionsnedsättningar

Ett av dom värsta övergreppen vi utsätts för är bland annat det bedömningsinstrument som används för attt vi skall få vår rätt till personlig assistans som är en mänsklig rättighet oavsett ålder enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer

I detta bedömningsinstrument så skall vi uppge i detalj för hur lång tid vi har behov av för våra olika hjälpbehov och det skall då redovisas i minuter och sekunder och bedömmas om det är rimligt det vi säger

Ibland så kommer det personer som står bredvid när vi skall sköta våra hygienbehov och dom står då bredvid med tidtagaruret och ser på oss och tar tiden det tar för ettt toalettbesök eller så vill dom stå bredvid och se på när vi skall duscha

Vi tvingas attt ställa upp på den stora intigriteskränkning och om vi vägra att klä av oss nakna inför helt främmande personer så nekas vi vår mänskliga rättighet till personlig assistans och detta kalllas av myndighetssverige för frivillighet

Men alla får inte den personliga assistansen som vi har rätt till i dag så avslås 8 av 10 ansökningar och man bevilljar bara assistans innan man har fyllt 65 år vilket i sig är ett klart konventionsbrott men det bekymrar inte dom handläggare som skall utreda våra hjälpbehov

Och dom får hjälp av förvaltningsrättsystemet för att kunna neka oss våra mänskliga rättigheter

 

Dom som inte bevilljas personlig assistans hänvisas till kommunernas hemtjänst som endast handlar om punktvisa insatser och man får inte själv bestämma över vilka som skall komma in i våra hem vilket man får om man har turen att få den personliga assistansen

Genom detta förfarande så tvingas vi som hamnar i den kommunala hemtjänsten att acceptera att en stor mängd olika personer skall komma in och hjälpa oss med det mest intima behoven man struntar fullständigt i vår personliga intigritet vi skall enbart vara mycket tacksamma över att vi får någon hjälp över huvud taget

Vi tvingas till social isolering och kan inte leva det liv vi själva vill leva för det skall en tjänsteman avgöra åt oss man anser nämligen att vi är inte kapabla att själva bestämma vad som är bra för oss

Vi som tvingas till den komunala hemtjänsten får inte bestämma över vilken mat vi vill äta utan vi tvingas att äta dom kommunala matlådorna som inte ens innehåller näringsriktig mat för våra behov vilket ofta leder till undernäring vilket har belysts den senaste tiden med fruktansvärda konsekvenser

Vi som tvingas till den kommunala hemtjänste och har behov av hjälp för att komma till toaletten vid behov tvingas att sitta i sin egen avföring och att bära blöjor   för kommunernas biståndsbedömmare anser att det är helt i sin ordning att kränka sina kommuninvånare

Vi skall enligt deras syn kalla på hjälp via ett så kallat trygghetslarm och alla vet att hjälp för att komma till toaletten inte är en prioriterad insats

 

Vi som enbart får kommunal hemtjänst och har hjälpbehov för att kunna förflytta oss över huvud taget skall sitta i ett hörn och enbart överleva och vi får inte den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna lämna våra bostäder man frihetsberövar oss helt enkelt och skulle man göra likadant mot den övriga befolkningen så kallas det för olaga frihetsberövande och kan ge fängelse men detta gäller inte oss funktionsnedsatta oss kan man behandla hur som helst utan några somhelst rättslig påföljder

 

Våra nationella lagar såsom grundlagen , Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionsnedsatta samt socialtjänstlagen ger oss alla rätt till den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Även konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som sverige undertecknad 2007 och ratificerade 2008 och som nu gäller i sverige sedan 2009-01-14 ger oss rätten till ettt fullt funngerande liv i full samhällsgemenskap

Trots detta så får vi allt svårare att få vår rätt till det fungerande livet trots våra olika funktionsnedsättningar

I konventionens artikel 4 slår man fast att konventionstaten förbinder sig att förändra samtliga lagar,författningar och gamla sedvänjor för att förhindra oss från det fulla deltagande i samhället och få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: