Att bli fråntagen sin frihet,sitt självbestämmande samt den personliga intigriteten

 

Att frånta en medmänniska sin frihet och sitt självbestämmande samt den personliga intigriteten trots att denne inte har begott några somhelst lagbrottär ett av dom mest vedervärdiga och vidriga sättet att behandla sina medmänniskor på

Att detta får förekomma i dagens sverige av rent idiologiska själ är för mig en stor gåta

Sverige påstår attt man är ett demokratiskt och civiliserat land där alla har samma värde och samma rätt men samtidigt så behandlar man människor med funktionsnedsättningar som måste få praktisk hjälp på grund av sina funktionsnedsättningar på dett mycket vedervärdiga och vidriga sättet

Detta beteende från våra folkvalda och tjänstemän är absolut inte acceptabelt beteende och detta måsta få ett omedelbart slut så att man inte förstör flera människor och deras möjligheter till ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som våra nationella lagar föreskriver att vi har rätt till

Även konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är mycket klar över att vår frihet och självbestämmande över våra liv är en mänsklig rättighet och skall respekteras det har man förbundit sig genom att man har undertecknat och ratificerat konventionen

Så länge man behandlar funktionsnedsatta på detta vedervärdiga sätt så kan man inte påstå att man är ett demokratiskt och civiliserat samhälle

Så kan vi nu gemensamt komma överäns om att detta vidriga och vedervärdiga sätt får ett slut så attt vialla får leva ett värdigt liv i full samhällsgemenskap utannågar som helst inskränkningar av våra möjligheter till det fungerande livet utifrån våra egna förutsättningar

 

 

%d bloggare gillar detta: