Rättshjälp nu till funktionsnedsatta

 

Så här står det i vår grundlag

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Att detta skall gälla alla medborgare har våra myndigheter totalt glömt bort och då särskild när det gäller gruppen funktionsnedsatta som har behov av samhällets stöd för att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

När vi ansöker om olika hjälpinsatser som vi måste ha på grund av våra funktionsnedsättningar så har vi redan hamnat i ett underläge gentemot den biståndsbedömmare som kommer hem till oss

I regel så talar biståndsbedömmaren om för oss att vi inte kan få den förväntande hjälpen vi har behov av på grund av lagarna men våra lagar ger oss rätt att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av och i den omfattning som vi själva anseross vara i behov av

Och biståndsbedömmarna har en enormt massa resurser bakom sig för att kunna förneka oss våra lagliga rättigheter man går till och med på kurser för att hitta eventuella kryphål i lagarna och gör allt dom kan för att vi inte skall få leva som alla andra utan enfunktionsnedsättning

Så nu kräver vi att vi skall har rätt till ett gratis juridiskt ombud som kan föra våran talan gentemot biståndsbedömmarna redan vid ansökningstillfället precis som man har rätt till när det gäller migrationsärenden

Även i brottmål så har man med automatik rätt till ett juridiskt ombud för att rättsäkerheten skall garanteras men för oss funktionsnedsatta som faktiskt och ofta utsätts för lagbrott från våra myndigheter har ingen som helst rättsäkerhet och måste helt förlita sig på vad man självkan läsa sig till

Och när vi överklagar så är det endast det skrivna ordet som finns för domstolens ledamöter för att kunna avgöra vår rätt till ett fungerande Li

Eftersom det skrivna ordet är så viktigt och många av oss har svårt att skriva en överklagan med dom rätta orden så går förvaltningsrätterna i största delen helt på vad myndigheterna säger i sina skrivelser

För att rättsäkerheten skall kunna fungera så måste vi även se till att det blir obligatoriskt att parterna träffas inför sittande rätt för alt kan inte koma fram i det skrivna ordet när det handlar om personer med en el flera funktionsnedsättningar

Vi kräver att man med om omedel bar verkan inför systemet så att även vi med en eller flera funktionsnedsättning har rätt till en rättsäker tillvaro

 

 

%d bloggare gillar detta: