Sverige det grymma landet

Sverige kallar sig för ett hu maniskt samhälle där alla människor har samma värde och allas lika rättigheter och samtidigt så säger man sig värna om alla mänskliga rättigheter i enlighet med dom konventioner som Sverige har undertecknat

Men tänk så fel detta är för i Sverige har man bestämt att om en medborgare har ett funktionshinder som gör att man är helt beroende av andra människors hjälp för att livet skall fungera så är det statliga och kommunala tjänstemän som skal avgöra vilket liv man har rätt att leva enligt deras högst personliga tyckanden

Statliga och kommunala tjänstemännen bestämmer helt över vad medborgare med stora hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning skal få för hjälpinsatser och i vilken omfattning dessa skall ges

Tjänstemännen bestämmer när du skall gå upp ur sängen och när det är dags att gå och lägga sig det får du inte själv bestämma över eftersom du inte är kapabel att göra den som en tjänsteman klarar bättre än du själv pågrund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen bestämmer om hur ofta och hur länge dina toalettbesök skall ta och det gör man genom att stå med tidtagaruret och ta tid på dessa i minuter och sekunder och dom avgör även här vilka moment du skall få hjälp med för du är inte kapabel att själv avgöra det på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen bestämmer över hur ofta du harbehov av att duscha för det kan du inte själv avgöra om du har detta hjälpbehov och även här är det tidtagaruret som råder och vilka moment i duschen som du skall få hjälp med

Tjänstemännen bestämmer över hur lång tid det får ta för att du skall få på dig kläderna och vilka moment som du skall få hjälp med och även här så gäller det tidtagaruret som avgör hur fort det skall ske och i vilken omfattning du skall få denna hjälp för du är inte kapabel att själv avgöra detta på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgörpå vilken plats du skall bo på och dom har rätt attt tvångsförflytta dig efter eget gottfinnande du får alltså inte själv avgöra ditt boende eftersom du inte är kapabel att själv avgöra det på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgör vad du skall äta och hur lång tid varje måltid får ta för du är inte kapabel att själv avgöra vad du skall äta på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgör med vilken du skall vara sammanboende med för det klarar du inte själv att avgöra om du har stora hjälpbehov på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgör även hur ofta du skall få förflytta dig om du har hjälpbehov för detta och hur lång tid varje förflyttning får ta i minuter och sekunder för du är inte kapabel att avgöra dina behov av förflyttning på grund av din funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgör hur ofta och i vilken omfattning du skall få lämna din bostad om du behöver hjälp för att klara av det vilket betyder att även här så råder det mycket begränsad tid och du får inte heller här avgöra hur ofta och vilken omfattning du vill lämna bostaden eftersom du inte är kapabel att avgöra detta själv eftersom du har en funktionsnedsättning

Tjänstemännen avgör om du skall få dina grunlagskyddade rättigheter och skyldigheter eftersom du inte själv är kapabel att avgöra sådana viktiga saker på grund av att du har en funktionsnedsättning

Sveriges regering och riksdag kallar oss med stora hjälpbehov för fuskare och att vi överutnyttjar vår rätt till ettt fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap men genom den här politiken så vill man på alla sätt göra det klart att vi skall på intet sätt tro att vi har några som helst möjligheter att kunna bli fullvärdiga medborgare med några som helst rättigheter i landet sverige

 

 

%d bloggare gillar detta: