Upplands-Bro kommun bryter mot lagen

 

I  Upplands-Bro kommun skall man bygga om en asfalterasd backe och i stället bygga in trappor i backen i stället vilket gör attt man bygger i  hinder i stället för att  låta den vara man motiverar detta med att backen inte uppfyller kraven på rätt lutning

Och man påstår attt det inte finns någon lösning på detta  annat än att bygga in trappor som då försämrar tillgängligheten för personer som använder sig av hjälpmedel för sina möjligheter att förflytta sig

Man har från kommunens sida  tydligen inte hört talas om hiss och ramper för attt  lösa nivåskillnaden

Kommune strunta ofta i att anpassa den yttre miljön  så att funktionsnedsatta lätt kan  ta sig fram och bygger i stället in försvårande åtgärder man kan se detta på Lantmätarvägen i bro där man har byggt en livsfarlig gångbana och man struntar i höga kantstenar som förhindrar rullstolsburn att kunna ta sig över vägen på ett säkert sätt och i stället tvingas ut i trafiken detta gäller vid stationen i bbro men även på andra ställen så brister det i tillgängligheten

Att detta strider mot lagen är inget man bryr sig om från kommunens sida

 

%d bloggare gillar detta: