Dagens politiker är byråkraternas nickedockor och sprattelgubbar                     på alla nivåer

 

Om någonmot förmodan tror att det är våra folkvalda som har makten i det här landet så är det nu dags att inse sanningen

Dom som verkligen styr vårt samhälle är byråkraterna det är dom som tar fram olika underlag och det är dom som skriver talen våra folkvalda politiker håller

Politikerna gör precis vad byråkraterna säger åt dom att göra och saknar helt egna åsikter eller framtidsvisioner så dom har på detta sättet frånsagt sig den reela makten att se till att byråkraterna skallleva upp till vad politikerkåren som vi folket har valt säger skall råda

Byråkraterna har helt fria händer att göra vilka tolkningar av lagarna dom själva anser vara bra för dom och behöver inte stå till svar för att lagarna och dess intentioner efterlevs

Byråkraterna motarbetar också att dom konventioner om mänskliga rättigheter som våra politiker har undertecknat och ratificerat och på detta sätt har förbundit sig att landet skall leva upp till men byråkraterna anser att sådana saker saknar fullständigt värde när dom skall fatta sina beslut och säger det rent ut att man inte bryr sig om dessa konventioner

Byråkraterna ser till att vår riksdag och regering inte nför konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta på något sät skallbli en del av den svenska lagstiftningen

Byråkraterna anser att det gott räcker med frivillighetn för dom som skall fatta beslut över hur vi med olika funktionsnedsättningar skall leva våra liv och på detta sättet är det helt upp till enskilda tjänstemän att själva efter eget gottfinnande bestämmer om vi skall ha rätt till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som våra lagar och dom konventioner som våra folkvalda har undertecknat och säger att det är dom som gäller

Byråkraterna anlitar också mycket dyra konsulter för att få lära sig att hitta alla kryphål i lagarna så att man slipper bry sig om lagarnas intentioner och man låter också alla dess mycket dyra konsulter göra utredningarna som skall ligga som grund för att fatta avslagsbeslut som berör funktionsnedsattas hela liv allt för attt funktionsnedsatta skall hållas tillbaka och inte vara en störande del i samhällsgemenskapen

Det här visar på att sverige som kallar sig för en demokratiskt land där all makt utgår från folket endast är vackra ord som saknar all betydelse   i verkligheten

 

Det är nu verkligen hög tid att våra folkvalda på alla nivåer återtar den reella makten och verkligen ser till att våra byråkrater lever upp till landets lagar ochb ess intentioner samt ser till att konventionen om mänskliga rättigheter blir inskriven i den svenska lagstiftningen så attt vi med en funktionsnedsättning kan hävda våra mänskliga rättigheter på samtliga nivåer och att vi verkligen kan få den rätt att kunna vara den naturliga delen av vårt samhälle som våra folkvalda påstår att vi har rätt till

%d bloggare gillar detta: