Grym och omänsklig behandling samt psykisk tortyr går före mänskliga rättigheter

 

I  dagens sverige står inte våra mänskliga rättigheter  högt i värde dom räknas över huvud taget inte alls när sveriges kommuner  behandlar olika insatser för funktionsnedsatta med olika hjälpbehov trots attt sverige har både undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och därmed förbundit sig att efterleva konventionens olika artiklar för att förhindra vårt fulla deltagande i samhället

Sveriges kommuner bryr sig inte heller om sveriges grundlag eller europakonventionen som är en del av den svenska grundlagen

I dagens sverige så gör sveriges kommuner allt dom bara kan för att förhindra oss med olika funktionsnedsättningar från att kunna vara fulllvärdiga medborgare

Man förnekar oss fungerande boende trots att det är en klar rättighet attt få en fungerande bostad på grund av funktionsnedsättning

Man tvingar funktionsnedsatta som har ett fullt fungerande liv att flytta från detta enbart för att man har dom boende i en annan kommun och måste betala för dom  i den kommunen så i stället för att se till att det alltid är  där man bor också skall vara den kommunen som betalar för insatserna man skall inte kunna hålla på med tvångsförflyttningar enbart av ekonomiska skäl

Man måste få ett slut på den husarest som kommunerna tillämpar i dag genom att inte ge den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna lämna sin bostad

 

Det är inte människovärdigt att mäta  våra grundläggande behov i minuter och sekunder

Vi måste få ett slut på minut och sekundräknande av våra toalettbesök som nu är nere på 7,8 minuter inklusive förflyttningar och av och på med kläder

Sverige har i och med att man undertecknade och ratificerade konventionen också förbundit sig att:

Förändra samtliga lagar ,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar vårt fulla deltagende i samhället

Man har även förbundit sig  att vi har rätt attt bo där vi själva väljer att bo och då kan man inte hålla på med alla dessa tvångsförflyttningar man nu håller på med

Man har även förbundit sig att ge oss den hjälp och stöd vi har behov av och i den omfattning som vi själva anser oss vara i behov av och på den tid vi själva bestämmer

I sveriges grundlag slår man fast att grym och omänsklig behandling samt tortyr inte är tillåtet i sverige men ändå så tillåter man just detta  i sveriges kommuner  och man får ständigt kritik för just denna behandling av FN men det bryr man sig inte om vilket visar på den märkliga inställningen man har till just mänskligarättigheter för funktionsnedsatta

Man visar med all tydlighet att man anser attt funktionsnedsatta personer  inte har något som helst männniskovärde och man kan behandla dom hur man vill

%d bloggare gillar detta: