Vi behöver din hjälp för att få våra mänskliga rättigheter

 

Den 30 mars 2007 undertecknade sverige konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer

Konventionen gäller sedan 2009 för Sverige
Sverige medverkade mycket aktivt i FN:s arbete med att förhandla fram konventionen, och som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda konventionen. Sverige anslöt sig också till det frivilliga protokollet om enskild klagorätt. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

 

Det finns dock ett mycket stort problem med denna konvention eftersom den inte kan åberopas i svensk domsto vid förhandlingar i domstolen

Detta beror på att sveriges regering och sveriges riksdag vägrar attinföra den i den svenska lagstiftningen och så länge dom vägrar så har den ingen som helst funktion inom rättsväseendet i sverige

Även sveriges kommuner och landsting behöver inte heller bry sig om våra mänskliga rättigheter så länge regeringen och riksdagen vägrar att leva upp till det som dom har förbundit sig att göra

Det är här du/ni kommer in

Ni alla kan hjälpa oss att driva igenom att konventionen skrivs in i den svenska lagstiftningen  och det enda ni behöver göra är att skriva under vår namninsamlig och vi behöver så många undertecknanden som det bbara är möjligt om vi skall kunna tala om att vi har folkets stöd för våra krav på våra mänskliga rättigheter

Marschen är en människorättsrörelse för våra mänskliga rättigheter

 

Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som mål att arbeta på bred front för att funktionshindrade skall få sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen  om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och få leva  ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.

För att vi skall kunna bli en stark  människorättsrörelse är ditt stöd mycket viktigt

Vi stödjer kampen

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: