Leva som alla andra säger lagarna och IVO  men inte sveriges kommuner

Lagarna  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlag (2001:453) samt  Inspektionen för vård och omsorg och slutligen konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller i sverige sedan 2009-01-14 slår mycket klart ochtydligt att vi har rätt att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar  för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Men sveriges kommuner anser att dom funktionsnedsatta kommuninvånarna på intet sätt har rätt att leva som alla andra utan en funktionsnedsättning och man anser inte att lagarna behöver efterlevas

Detta visar på en mycket skrämmande syn på kommunens funktionsnedsatta invånare och dom driver detta så hårt att dom till och med har lyckats attt få förvaltningsrättterna att inta sama ståndpunkt vilket bevisar att förvaltningsrätterna styrs av politiska beslut och inte av vad lagarna föreskriver

Man måste nu  omedelbart  komma med ett klargörande om vad som verkligen gäller i landet sverige som säger sig vara en demokratisk rättsstat och värna om våra mänskliga rättigheter

Om inget ställningstagande kommer omedelbart så säger man att landets funktionsnedsatta inte omfattas av sveriges lagar och är helt rättslösa

 

%d bloggare gillar detta: